Huvudmeny

2017-06-26 08:00

Nytt mensskydd som kan göra skillnad


I många kulturer är mens något fult och tabubelagt som försätter fertila kvinnor i en låst situation. Boråsforskarna Karin Högberg och Lena Berglin tar fram ett återanvändbart och snabbtorkande mensskydd som kan förändra vardagen för dessa kvinnor.

En helt ny och förmodligen revolutionerade prototyp har sett dagens ljus. Prototypen är framtagen i samarbete med Textilhögskolan och kallas för SpacerPAD. Det är en mensbinda i nya snabbtorkande, återvinnings- och återanvändningsbara material för kvinnor i utvecklingsländer.

Lena Berglin och Karin Högberg i Nairobi, Kenya.– SpacerPAD säger en del om konstruktionen, vi pratar rymd. Men själva strukturen i textilen vill vi inte säga för mycket om på grund av patentansökan, säger Karin Högberg, forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Hon tillbringade slutet av sin doktorandtid i Nairobi i Kenya och såg att menstruation var ett problem för kvinnorna i den trångbodda storstadsslummen.

– Många kvinnor använder tygtrasor, löv, aska eller till och med kodynga för att absorbera blodet. Dessutom är det i många kulturer något fult och därmed tabubelagt med kvinnors menstruering, och det här gör att kvinnorna inte kan använda andra typer av tvättbara mensskydd, eftersom de inte kan hänga upp dem på tork, berättar hon.

Just nu testas SpacerPad i Textilhögskolans labb av kollegan Lena Berglin, docent i textilteknologi, med fokus på läckage, tvätt och tork samt bakterietillväxt. Nästa steg är att landa i en primärprototyp som kan testas av kvinnor. Djupintervjuer baserade på ett antal parametarar, som exempelvis funktion och komfort, planeras också.

Projektet heter ”Bekämpning av mensfattigdom”. Det har beviljats 294 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna delas ut under Days of Knowledge den 18 oktober 2017.Läs om alla bidrag som Högskolan i Borås erhållit från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad under åren.Sparbanksstiftelsens logga

Testerna är möjliga tack vare Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som under våren skjutit till nästan 300 000 kronor i forskningsfinansiering. Sedan tidigare finansieras SpacerPad-projektet av Chalmers och i skrivande stund söker Karin Högberg nya medel tillsammans med kollegor vid Linköpings universitet och Högskolan Väst.

Vad betyder finansieringen?

– Allt! Det går inte annars. Jag har arbetat mycket på min fritid och det håller inte i längden.

Finansieringen kommer i förlängningen förhoppningsvis att betyda mycket även för kvinnorna i utvecklingsländerna.

Om Spacerpad
Det är själva konstruktionen som bevarar mensblodet, jämfört mot vanliga mensbindor där materialet i mensbindan är absorberande.
Mensskyddet sköljs ur en gång om dagen och torkar snabbt.
Efter mensperiodens slut kokas produkten för att rengöras mer ordentligt.
Produktionen av SpacerPAD ska kunna ske lokalt utan avancerad teknik.

– Det är en mänsklig rättighet att ha möjlighet till en adekvat menshygien. Har man inte det leder det till en komplex situation med ohälsa. Dels fysiskt med den uppenbara infektionsrisken, dels socialt, genom att det är stigmatiserande och förnedrande. Många kvinnor får en begränsad rörelsefrihet och blir fast i hemmet när de har sin mens om de inte kan dölja den, förklarar Karin Högberg.

Kan produkten bli aktuell även i Sverige?

– Vi siktar inte där, men den skulle kunna lanseras även på den svenska marknaden med tanke på återvinningsbarheten. Vi tycker att det finns en lucka i produktutbudet – framför allt i utvecklingsländer – som vi hoppas att vi kan fylla.

Kontakt

Karin Högberg, forskare och universitetslektor i vårdvetenskap
karin.hogberg@hb.se
033-435 47 43

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Privat