Huvudmeny
Vijay Kumar

2017-06-22 09:00

Så kan spårbarhet integreras i textilier


Svartvita tvinnade trådar med olika tät snodd bildar ett mönster i en vävd eller stickad tygbit. Detta mönster kan användas som en spårbar märkning och är den prototyp som doktoranden Vijay Kumar vid Högskolan i Borås har gjort. Märkningen är svårare att förfalska än andra typer av spårbarhetsmärkningar för textilier.

Textilindustrin är en näring som ibland anklagas för att ha för lite transparens i försörjningskedjan och för att inte ha hållbara verksamheter. Med en spårbar märkning som är helt integrerad i en textil skulle många fördelar kunna uppnås, både inom den textila försörjningskedjan och för konsumenten. Eftersom denna märkning skulle bli en del av tyget/plagget kan den inte avlägsnas eller replikeras på samma sätt som andra märkningar, exempelvis RFID-märkning, QR-koder eller lappar med streckkoder.

Tagg som identifierar produkten

Spårbarhet består av två delar: informationsbärare (tag) och informationssystem. Taggen används för att identifiera produkten i försörjningskedjan och kan även underlätta för att återkalla produkter eller spara data från informationssystemet. Olika aktörer i försörjningskedjan hanterar spårbarhetsdata i sina informationssystem.

– Några fördelar med mitt koncept är att det görs helt i textil och enbart avläses visuellt, säger Vijay Kumar. Avläsningen kommer att kunna göras med hjälp av en app i en smartphone och det behövs ingen speciell elektronisk utrustning. Att den inte går att avläsa elektroniskt på avstånd kan vara bra ur integritetssynpunkt. Såvitt jag vet är min prototyp för märkning med garn världsunik.

Vijay Kumar är textilingenjör och har även studerat Textile Management. Han har haft en doktorandtjänst som har bekostats av Erasmusprogrammet ”Erasmus Mundus Joint Doctorate programme: Sustainable Management and Design for Textile" och varit fördelad på tre olika lärosäten: Högskolan i Borås, Université Lille 1 i Frankrike och Soochow university i Kina.

Informationsbärande märkning

Hans mål med forskningen har varit att undersöka möjligheterna att integrera en informationsbärande märkning i tyget eller plaggen.

– En av mina handledare föreslog att märkningen på något sätt skulle hänga ihop med garnet, säger han. Först testade jag att använda ledande trådar, men tyckte inte att det verkade så bra eftersom det var i ett annat material. Sedan blev jag inspirerad av streckkoder och fick idén att lägga informationen i garnets utseende.

Genom att använda minst två färger, till exempel svart och vitt, i de trådar som snos ihop till garn går det att göra varierande mönster. Snodden kan vara olika gles eller tät och vändas åt olika håll. Och det går att väva eller sticka in valfritt antal trådar med snodd i olika kombinationer efter varandra, för att på så vis skapa ett unikt mönster. Detta kan textilproducenten göra själv utan att behöva förlita sig på en utomstående part.

– Sedan går det att ladda koden med vilken information man vill. Det kan handla om en säkerhet för att veta att detta är just den textil av det märke och tillverkning som det utges för att vara. Det kan också behövas spårbarhet vid de tillfällen när textilier behöver återkallas på grund av något tillverkningsfel. Ett annat användningsområde är att ge alla aktörer i försörjningskedjan möjlighet att hålla koll på hur mycket som är producerat och var leveransen finns.

Han nämner också att i takt med ökade krav på att tillverkarna kan visa att de inte använder barnarbetskraft, att arbetarna har bra villkor och att produktionen sker under miljövänliga villkor blir säker och spårbar märkning ännu viktigare. Transparens har blivit en konkurrensfördel.

Metoden kan vidareutvecklas

Vijay Kumar har alltså tagit fram ett koncept för hur spårbar märkning kan integreras i textilier. Nu behöver metoden vidareutvecklas på flera olika sätt.

– Modifieringar av hur själva vävningen eller stickningen ska gå till behöver göras och förstås också metoder för att använda konceptet i olika typer av textilier i olika material och färgningar med mera. Det behövs också ramverk och regelverk för hanteringen. För att få det att fungera på bästa sätt måste utvecklingen ske i samarbete med industrin. Jag hoppas kunna jobba vidare med detta i något nytt projekt nu när min doktorsavhandling är klar.

Läs mer

Vijay Kumar disputerade den 12 juni vid Högskolan i Borås för doktorsexamen inom Textilt management. 

Läs avhandlingen ”Exploring fully integrated textile tags and information systems for implementing traceability in textile supply chains”.

Huvudhandledare: Daniel Ekwall, docent i logistik.

Text och foto: Lena M Fredriksson