Huvudmeny

2017-03-31 14:11

Välkommet regeringsförslag för ökad kvalitet i äldreomsorgen


Högskolan i Borås välkomnar regeringens förslag på åtgärder för ökad kvalitet inom äldreomsorgen.
– Förslaget stärker oss i det arbete som redan pågår, säger Päivi Riestola, chef för Sektionen för arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Fredag den 31 mars överlämnade Susanne Rolfner Suvanto utredningen med förslag på nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer till äldreminister Åsa Regnér. Ett av förslagen rör bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.

– Ledning och organisering inom vård- och omsorg är en spetskompetens vid Högskolan i Borås och utveckling pågår av vår ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer. Förslaget stärker oss med andra ord i det arbete som redan pågår, säger Päivi Riestola. Planen är att vidareutveckla vår utbildning inom vård och omsorg motsvarande rektorsutbildningen för skolledare, en ambition som vi ser att vi får stöd av i utredningen.

Rustar framtidens chefer

Högskolan har under åren 2013-2015 på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer och genom den utbildat mer än tio procent av äldreomsorgscheferna i Sverige.

Målsättningen är att rusta chefer för framtidens äldreomsorg, bland annat.
– Vår forskning vid Högskolan i Borås visar att äldreomsorgen är en komplex verksamhet som kräver ett kvalificerat ledarskap, för en hållbar organisation för såväl ledare som medarbetare och de som vården och omsorgen är till för, säger Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete vid Högskolan i Borås, och får medhåll av rektor Björn Brorström:

– För samhällsutvecklingen är det oerhört viktigt att skapa incitament och förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap i vård och omsorg.  Högskolan i Borås har tagit sig an utmaningen att skapa en sådan utbildning.

Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet här

Läs utredningen "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer" i sin helhet här

Ett urval av utredningens förslag:

• Utred legitimation för undersköterskor
• Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning
• Nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef
• Underlätta för äldre att kunna välja ett multiprofessionellt team
• Nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa
• Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till kommunerna för innovationer

Källa: Socialdepartementet

Text: Rebecca Lindholm och Eva-Lotta Andersson Lidén