Huvudmeny
Pokal

2017-11-10 08:30

Ny handbok om innovationstävlingar


Hur kan öppen digital innovation organiseras genom att använda tävling som organisationsform? Den frågan besvaras i en ny bok med Anders Hjalmarsson, docent i informatik, som medförfattare.

Boken är baserad på ett fyrtiotal innovationstävlingar arrangerade de senaste åren.

Vad handlar boken om?

Fakta

Boken ”Open Digital Innovation – A Contest Driven Approach” är skriven av Anders Hjalmarsson från Högskolan i Borås, Gustaf Juell-Skielse vid RISE samt Viktoria och Paul Johannesson från DSV-institutionen på Stockholms universitet. 

Boken kom ut våren 2017.

Boken kan köpas via Springer  (Extern länk)

Anställda och studenter vid Högskolan i Borås kan även låna den på Högskolans bibliotek eller läsa denna via SpringerLink. 

Nedan några av de innovationstävlingar som boken baseras på: 
Westcoast Travelhack 2011
Travelhack 2012 
OsloVolvo Car Challenge 2013
Travelhack 2013 
SwedenVolvo Car Challenge UX 2014
Travelhack 2014 Norway
Open Stockholm Award 2014
Goods Distribution Challenge 2014
Volvo Trucks Open Innovation Challenge 2015
Electricity Innovation Challenge 2015
Olympic City Transport Challenge 2015-2016

– Boken är uppdelad i två halvor. Den första delen beskriver hur innovationstävlingar kan arrangeras för att passa olika syften. Vill man ha många idéer gör man t.ex. på ett sätt, vill man ha kvalificerade idéer gör man på ett annat. Tävlingen kan rikta sig till allmänheten eller kanske till studenter eller professionella utvecklare med stora skillnader i motivationsfaktorer.

–  I andra halvan beskrivs processen för att också realisera idéerna och att överbrygga de hinder som utvecklare ställs inför. Boken presenterar en metod i nio steg, som guidar läsaren från målen med digital innovation till färdiga tjänster på marknaden. ­­

Vad är det för typ av bok?

– Boken är en handbok om innovationstävlingar och hur man får idéerna, som tävlingarna genererar, att verkligen leda till användbara innovationer. Den är primärt en verktygslåda för aktörer som avser att organisera öppen digital innovation.

Varför har ni skrivit den?

– Målet med boken har dels varit att inspirera myndigheter och stora bolag att fortsätta arrangera tävlingar för att stimulera utvecklingen av digitala innovationer baserade på öppen data, dels att visa hur innovationstävlingar kan arrangeras så att lösningarna som kommer ut från tävlingen, oftast på prototypnivå, också exploateras.

Vad är det viktigaste i boken?

Anders Hjalmarsson

̶  En av de viktigaste lärdomarna är, enligt författarna, att den som arrangerar tävlingen också måste vara beredd att fånga upp idéerna och gå vidare med innovationsprocessen. Tävlingsarrangören är ju normalt den som både behöver innovationen och tillhandahåller datan och det krävs ett fortsatt engagemang för att idéerna ska leda till innovation. Det räcker inte med att tillhandahålla data av vilket slag som helst och hoppas att någon ska göra något av den.

̶  En annan viktig lärdom är att den största utmaningen är att tjäna pengar på innovationen eller åtminstone finansiera driften. Boken föreslår här olika sätt att tänka kring affärsmodeller beroende på ens relation till utvecklaren.

Varför ska man läsa den?

̶  Digital innovation har stor potential. Att samarbeta kring digital innovation kräver emellertid modeller för samarbete. Boken tillhandahåller en sådan modell, om aktörerna som driver innovationsprocessen vill driva processen som en tävling!

Text: Anna Kjellsson