Huvudmeny

2017-11-23 10:00

Textilhätta kan mäta hjärnaktivitet på för tidigt födda barn


Forskare från Högskolan i Borås, Chalmers, Sahlgrenska akademin och Linköpings universitetssjukhus har tagit fram en textilbaserad hätta som kan förenkla långtidsregistrering av hjärnaktivitet hos bland annat för tidigt födda barn.

Mätning av den elektriska aktiviteten från hjärnan, en så kallad EEG-registrering, är ett värdefullt kliniskt verktyg i olika utredningar av hjärnans funktion. Bland för tidigt födda barn är det viktigt att till exempel följa hur hjärnan återhämtar sig efter en misstänkt syrebrist i samband med födseln. I dessa fall behöver EEG-mätningen genomföras under lång tid.

– Detta är många gånger problematiskt eftersom de elektrodplattor som används är svåra att applicera och de riskerar att komma ur läge under mätningen, vilket försvårar tolkningen eller riskerar att göra mätningen helt oanvändbar, säger Magnus Thordstein, klinisk neurofysiolog vid Linköpings universitetssjukhus.

– Elektroderna ger också tryck mot huden, vilket gör det svårt att sova med dem. Hos för tidigt födda finns risk för hudskador, därför mäter man under kortare tid, vilket vanligen inte ger tillräckligt säkert underlag för bedömning, säger Magnus Thordstein.

En bättre och mer anpassad teknik

På för tidigt födda barn sätter man i dagsläget ofta varje elektrod var för sig med en textiltuss runt varje metallplatta för att undvika det hårda trycket, därefter sätter man en väv över för att hålla elektroderna på plats. Trots detta tillvägagångssätt, som kräver specialutbildad personal, blir ändå inte alla mätningar lyckade.

– Vi ville undersöka om man kan skapa en bättre och mer anpassad metod med elektroder som är mjuka mot huden, och där alla elektroder kan appliceras samtidigt genom att de sitter i en och samma struktur, säger Siw Eriksson, doktorand på Chalmers.

För att skapa den textilbaserade hättan har forskarna använt sig av Siw Erikssons patenterade metod för 3D-vävning som gör det möjligt att alla ingående komponenter till hättan produceras i en och samma process. Projektgruppen bakom textilhättan för EEG-mätning består av Siw Eriksson, Chalmers (tidigare Högskolan i Borås), Magnus Thordstein, Linköpings universitetssjukhus (tidigare Sahlgrenska akademin), samt Li Gou, Johan Löfhede och Leif Sandsjö, Högskolan i Borås. Projektet formulerades inom samarbetsplattformen MedTech West, där Högskolan i Borås samverkar med Chalmers, Göteborgs universitet och Västa Götalandsregionen.

Prototypen har finansierats av Smart Textiles, vid Högskolan i Borås och prototypen har vävts av Hanna Lindholm, tekniker vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

– Just denna 3D-vävning är helt unik i sitt slag, eftersom den kan väva olika strukturer i olika material och i olika topografier (med olika höjd) samtidigt, säger Li Guo, postdoktor vid Högskolan i Borås som också är med i projektet.

– När du tillverkar en struktur, som en fåtölj eller en bilstol, som innehåller olika textila lösningar, behöver man vanligen tillverka delarna på olika platser för att sedan sätta ihop dem till en produkt. Detta kräver både mycket logistik och produktionsenergi eftersom den färdiga produkten är ett resultat av flera olika tillverkningsprocesser som genomförs i sekvens. Den nu använda metoden för 3D-vävning gör att det går att tillverka i princip hela produkten i en och samma process, vilket är positivt både ur ett ekonomiskt och ett hållbarhetsperspektiv, säger Siw Eriksson.

Användarperspektivet viktig del i projektet

– Vi har arbetat med flera olika kompetenser i projektet. Att ha en utvecklingsprocess, med ett nära samarbete med exempelvis Magnus har varit väldigt viktigt i detta projekt. På så vis har vi fått med alla viktiga delar från början och ett tydligt användarperspektiv, säger Siw Eriksson.

Prototyper i olika skalor har arbetats fram i en datoriserad handvävstol; den nuvarande prototypen är skapad för en vuxen person.

– Nästa steg blir att testa prototypen ”hättan” i laboratorium för att få evidens för att den lever upp till de ställda kraven inför klinisk testning, säger Siw Eriksson.

Text: Annie Klasén
Foto: Anna Sigge