Huvudmeny
Lena Holmberg, Tandis Talay, Katharina Nordling, Christel Olsson och Klaz Arvidson.

2017-10-10 10:00

Bibliotekets medarbetare prisas för god kommunikation


Kommunikationsteamet på Högskolan i Borås bibliotek utmärker sig genom sitt sätt att marknadsföra sin och högskolans verksamhet. Nu tilldelas teamet Greta Renborgs pris.

Priset delas årligen ut av Svensk biblioteksförening till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Svante Kristensson, bibliotekschef, kommenterar:

– Det känns väldigt kul och välförtjänt att bibliotekets kommunikationsteam uppmärksammas för det, i mitt tycke, spännande och varierade kommunikationsarbete de bedriver. Med en konstruktiv dialog med övriga avdelningar inom biblioteket och högskolan som underlag, lyfter teamet fram bibliotekets olika aktiviteter och tjänster och presenterar dem på ett lockande och engagerande sätt.

Kommunikationsteamet består av Lena Holmberg, Tandis Talay, Katharina Nordling, Christel Olsson, Klaz Arvidson och Lena Wadell (ej med på bild).

Motivering till priset

”Högskolebiblioteket i Borås är en viktig del i arbetet för studenter och forskare inom högskolans område. Biblioteket arbetar aktivt med att levandegörande verksamheten genom samtal, frukostar och andra aktiviteter som placerar biblioteket "mitt i" Högskolan i Borås både fysiskt och verksamhetsmässigt. Som alla lärosätens bibliotek deltar de i tillhandahållande, utbildning och publicering inom det digitala området. Högskolebiblioteket i Borås vänder sig också aktivt utanför högskolan och sprider forskningen inom BoI-området (red.anm: området biblioteks- och innformationsvetenskap) till det omgivande samhället. Detta får effekt genom att bibliotekets ”loungetalks”, som är fritt tillgängliga på webben, används för kompetensutveckling på olika kommunbibliotek.

Priset ges till högskolebibliotekets kommunikationsteam för deras väl genomtänkta och utförda arbete med att marknadsföra sin och högskolans verksamhet både utåt mot samhället och andra bibliotek, och inåt mot högskolan.”

Läs mer

Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.

Läs pressmeddelandet från Svensk biblioteksförening.

Text: Solveig Klug
Foto: Sara Hellberg