Huvudmeny

2017-10-20 11:37

Days of Knowledge hyllar forskning och utbildning


Tre dagars firande kulminerade den 18 oktober då både bidrag till forskningsprojekt och Sociala medier-priset delades ut under en högtidlig middag i Stadshushallen.

Bakom Days of Knowledge står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad. Läs mer om Days of Knowledge.

Årets Days of Knowledge, den högtid som hyllar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås, inleddes med ett seminarium kring regional tillväxt och hållbar utveckling. Under seminariet genomfördes också en diplomering av kurser vid högskolan för att de har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment, samt utdelning av stipendium för vidare utveckling av tidigare HU-diplomerade kurser..

Tisdagen den 17 oktober arrangerade Drivhuset årets Days of Entrepreneurship i samarbete med Days of Knowledge, och där delades det ut stipendier till studenter på högskolan som har skrivit examensarbeten inom hållbar utveckling.

Under kvällen den 18 oktober delade Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ut bidrag till forskningsprojekt. Utdelningen skedde i samband med en middag för speciellt inbjudna gäster. Samma kväll delades också Sociala medier-priset ut till årets vinnare, Viralgranskarens redaktörer Åsa Larsson och Hugo Ewald.

HU-diplomerade kurser

Fem kurser hade bedömts uppfylla de fastställda kvalitetskriterierna och fick varsitt diplom, samtidigt som en kurs från i våras också uppmärksammades.

  • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp (ingår i Barnmorskeutbildning)
  • Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5hp (ingår i utbildningarna Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt psykiatrisk vård)
  • Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 hp (ingår i Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap)
  • Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 7,5 hp (ingår i Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap)
  • Users and Information Activities in Digital Environments, 7,5 hp (ingår i Master’s programme: Library and Information Science, Digital Library and Information Services)
  • Lärande och undervisning för hållbar utveckling, 5 hp (ingår i Högskolepedagogisk utbildning, bordlagd från vårens diplomering och fick nu ta emot diplom)

Goda exempel

En projektansökan gällande utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling tilldelades 60 000 kronor.

  • Utveckling och integrering av forskning kring hållbar utveckling i kursen Hållbar utveckling och intersektionalitet

Examensarbete

  • Atocha González Andersson tilldelades 40 000 kronor för sin kandidatuppsats i textildesign, “Modular Sustainability – Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective”.
  • Ann-Sofie Rihs tilldelades 10 000 kronor för sin magisteruppsats i företagsekonomi, ”Hållbarhetsredovisning i svensk högre utbildning – innehåll, omfattning och skillnader”

Bidrag från stiftelsen

Under kvällen delade Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ut forskningsmedel till sex projekt vid Högskolan i Borås samt ett projekt vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 200 000
Se filmen som visades under Days of Knowledge. 
Läs nyheten: Viktigt att stötta konstruktiva och demokratiska aktörer 

Utveckling och utvärdering av SpacerPAD: 294 000
Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten: En binda som kan återanvändas och återvinnas

Forskningsprojekt inom området Människan i vården: 450 000
Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten: Studerar patienters klagomål inom psykiatrin

Utvärdering av behandlingsmetod för barn med ADHD (FoU Sjuhärad Välfärd): 649 355
Se filmen som visades under Days of Knowledge.

Vetenskaplig utrustning till näringslivsanpassat Data Center: 280 000
Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten: Nytt datacenter främjar samarbete med näringslivet

Forskningsprojekt om ungdomars sömn: 297 550
Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Läs nyheten: Studerar varför ungdomar sover för lite

Att minska antalet förlossningsskadade kvinnor: 150 000 (projekt vid Södra Älvsborgs sjukhus)

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge/Suss Wilén