Huvudmeny

2017-10-10 08:30

En binda som kan återanvändas och återvinnas


Forskarna Karin Högberg och Lena Berglin ska utveckla och testa en återanvändningsbar och återvinningsbar sanitetsbinda. För detta projekt har de fått medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Lena Berglin och Karin Högberg i Nairobi, Kenya.Varför är det viktigt att ni gör det här?

– I utvecklingsländer, där fattigdom är hindret för adekvat menshygien, behövs återanvändningsbara produkter som är ekonomiskt överkomliga, men även funktionella med avseende på tvätt och torkmöjlighet (och inte bara funktionella i termer av att hålla tätt). I en västerländsk kontext är det "det miljömässiga i att återanvända och återvinna" som motiverar produkten.

Hur hoppas ni att framtiden ser ut i den här frågan?

– Visionen är ett ökat utbud av mensskydd, som kan motsvara kvinnors behov och samtidigt vara mindre miljöbelastande än framför allt engångsprodukter. Just nu pågår tester i labb och vi planerar den första användarstudien under hösten.

 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad logotypStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad

Bidraget från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delas ut i samband med Days of Knowledge den 18 oktober.

Läs mer

Nytt mensskydd som kan göra skillnad

Om Days of Knowledge

Läs om alla bidrag som fått bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i år.

Om Karin Högberg

Om Lena Berglin

Text: Anna Kjellsson
Foto: Privat