Huvudmeny
Päivi Riestola, sektionschef för arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

2017-10-30 10:00

Högt söktryck till ny kurs i socialrätt


Närmare 500 personer har sökt till den nya kursen i socialrätt, 7,5 hp, som ges av Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Söktrycket visar på ett stort behov av denna kompetens ute i de kommunala verksamheterna.

Socialrätt är ett omfattande område och frågorna är ofta många och komplexa. För vad innebär exempelvis arbetsrätt och vad gäller för att få hjälp i hemmet eller ekonomiskt bistånd? Kan någon omhändertas mot sin vilja? Vad säger exempelvis socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller lagen om vård av unga?

Utbildningen ska ge kunskap om de socialrättsliga regleringarna som är en förutsättning för att veta vilka rättigheter som enskilda har i form av hjälp- och stödinsatser från sin kommun.

Den nya kursen ger nödvändig kunskap och förståelse för vilka lagar och författningar som gäller inom det socialrättsliga området. Kursen har tillkommit utifrån ett behov som uttryckts av förvaltningscheferna i Sjuhärad och deltagarna kommer att lära sig mer om rättsregler inom socialrätt, socialförsäkringsrätt och allmän förvaltningsrätt. Den innehåller också delar av den sociala civilrätten såsom familjerätt, arbetsrätt, hyresrätt, avtals- och konsumenträtt samt om straffrätten.

Päivi Riestola, sektionschef för arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.– Här tillmötesgår vi verkligen ett stort behov och intresse som vi sett finns ute i verksamheterna bland de som arbetar inom exempelvis kommunens socialtjänst eller inom andra förvaltningar såsom äldreförvaltningen, säger Päivi Riestola, som är sektionschef för arbetsliv och välfärd, den avdelning på högskolan som ansvarar för kursen.

Betoningen i innehållet kommer att ligga på juridik, men kursen behandlar också forskningsprojekt som belyser socialtjänsten i en vidare kontext.

Maria Wolmesjö kursledare och biträdande professor vid sektionen för arbetsliv och välfärd.– Kursens innehåll motsvarar den socialrätt som generellt ingår i socionomutbildningen, säger kursledare och biträdande professor Maria Wolmesjö vid sektionen för arbetsliv och välfärd.

– Det är väldigt roligt att intresset för kursen är så stort, vi hoppas verkligen att den ska infria förväntningarna. För att kunna erbjuda fler möjligheten att gå så har vi beslutat att ge den även nu i höst, säger Päivi Riestola.

Totalt erbjuds 50 platser till kvartsfartskursen som startar i januari nästa år.

Läs mer om utbildningen. (anmälan är stängd)

Övriga kurser vid Högskolan i Borås som ligger i topp med start VT 2018 i antal sökande:

Sociala medier, 897
Formgivning och layout, 578
Färglära, 495
Textil Innovation, 322

Text: Henrik Grönberg
Foto: Suss Wilén