Huvudmeny

2017-10-06 11:30

Lyckad heldag i forskningens tecken


Den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag gick av stapeln på Högskolan i Borås den 29 september. Det blev en lyckad tillställning där högskolan nådde ut med sin forskning till allmänhet i alla åldrar.

Dagen började med att sjätteklassare fick besöka några av högskolans labb. Bland annat fick de se en 3D-printer skriva ut en visselpipa och testa tryckteknik i Färg- och trycklabbet. Barnen fick också besöka Handelslabbet där de med VR-glasögon fick testa hur deras ögon rörde sig när de tittade på en bild med läsksorter. Dessutom fick de besöka Smart Textiles Showroom.

Förutom att högskolan tog emot besök, lånades nio forskare ut för att besöka skolklasser. Totalt fick cirka 470 skolelever låna en forskare för att ställa frågor om hur det är att vara forskare, men också för att få veta mer om just deras forskning.

– Att få besök av en forskare är en ögonöppnare för eleverna om vad forskning innebär. Det är ett bra initiativ att synliggöra den akademiska världen på en nivå som ungdomar kan ta till sig av, säger Cristoffer Jensen, högstadielärare på Sandgärdskolan i Borås.

De yngsta eleverna som fick träffa en forskare gick i förskoleklass och de äldsta på gymnasiet. Två niondeklasser från Engelska skolan träffade ”sin” forskare i en butik eftersom hon forskar om energiåtgång i butiker.

Presentationstävling lockade stor publik

Efter lunch strömmade gymnasieelever in till högskolan för att titta på Forskar Grand Prix. 175 elever var anmälda, och därtill satt även lärare och medarbetare från högskolan i publiken.

Fyra forskare presenterade sin forskning på fyra minuter. Det handlade om amning, kristallsjuka, läsning och musikkonsumtion. Sedan bedömde en jury tillsammans med publiken framträdandena. Vinnare blev Ellen Lindell, läkare och doktorand vid Södra Älvsborgs sjukhus.

– Jag forskar om godartad lägesyrsel – den sjukdom som brukar kallas kristallsjuka. Många personer upplever någon gång att de har yrsel. Min forskning har visat att en enda fråga ”blir du yr i sängen” kan ge en stark indikation på att det är just kristallsjuka som orsakar yrseln, berättar hon.

Ellen Lindell kommer att representera Borås i den nationella finalen av Forskar Grand Prix i Stockholm 28 november.

Högskolans forskning nådde ut

Dagen avslutades på The Kårner med ett Forskarcafé special. Där Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, föreläste om samlande och vad det innebär som konsumtionsfenomen. Ungefär 35 personer kom dit, fikade och diskuterade.

– Det känns som att vi nådde ut till många i allmänheten. Och det är det som är syftet – att allmänheten får ta del av hur spännande och relevant forskning som bedrivs här i Borås. Och att forskare är helt vanliga människor med ovanligt spännande jobb, säger Therése Andersson, en av projektledarna för ForskarFredag Borås.

Läs mer på hb.se/forskarfredag

Fakta

ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Wenner-Gren Stiftelserna, ÅForsk. ForskarFredag finansieras även av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions under Grant Agreement nr. 722934.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén