Huvudmeny

2017-10-06 08:00

Mer forskning om tillgänglig läsning behövs


Tvärvetenskaplig forskning och kritiska studier av tillgängliga medier behövs. Det visar en färsk genomgång av de senaste tjugo årens forskning om användningen av tillgängliga medier. Anna Hampson Lundh, forskare vid Bibliotekshögskolan, har gjort kartläggningen som initierades av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Kartläggningen gäller forskning om hur personer med läsnedsättning använder tillgängliga medier som talböcker, taltidningar, punktskriftsböcker, taktila bilder, teckenspråkig litteratur och lättläst. Nu publiceras "Användning av tillgängliga medier: en forskningsöversikt".

Anna Hampson Lundh– Den forskning jag har hittat är begränsad och spridd över många olika vetenskapliga discipliner, säger Anna Hampson Lundh. Därmed inte sagt att det inte finns intressant forskning, för det gör det! Men det behövs mer.

Många studier om teknik och design

De frågor som behöver ställas om människors användning av tillgängliga medier borde utforskas av tvärvetenskapliga grupper, där forskarna har olika kompetenser. Många studier handlar om teknik och design, medan frågor som handlar om kontext – som den sociala situationen och vardagslivet för de personer som använder tillgängliga medier – ofta inte utforskas. Ett problem är att de studier som görs inte heller får särskilt stor spridning.

– Det genomförs redan viktiga projekt vid MTM och liknande institutioner runt om i världen, men dessa rapporteras inte alltid i konventionella kanaler för vetenskaplig kommunikation, säger hon.

Det saknas också kritiska perspektiv. Det behövs fler studier som vågar ställa frågor kring om och i så fall hur tillgängliga medier leder till exempelvis ökad delaktighet och social inkludering.

– Möjligheten att läsa är en viktig grund i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Personer med läsnedsättning har rätt till nyheter, information och litteratur för att kunna ta del av samhället på samma villkor som alla andra, säger Magnus Larsson, MTM:s generaldirektör. Vi behöver veta mer om användarnas behov och läsvanor för att, i samverkan med andra aktörer, kunna tillgodose deras behov av tillgänglig läsning.

Ta del av rapporten på mtm.se (Extern länk)

Text: Karin Husberg, MTM
Bild: MTM