Huvudmeny
Tentamen vid Högskolan i Borås

2017-10-31 15:00

Digital salstentamen omvärldsbevakar och sätter arbetsprocesser


Högskolans övergripande projekt med att införa digital salstentamen till årsskiftet 2018/2019 som huvudsaklig metod vid examination startade hösten 2017. Projektledare Yvonne Ohlsson berättar om hur det går:

– Det går bra! Vi befinner oss fortfarande i den första fasen av projektet och för närvarande
är samtliga delprojekt igång med att beskriva önskade arbetsprocesser för respektive målgrupp. På grund av en ansträngd arbetssituation för många medarbetare, delvis beroende på införandet av nya Ladok, så har vi valt att förlänga den första projektetappen med två månader för att skapa större möjlighet till delaktighet och arbetsro.

Vad händer i projektet? 
– Vi har bland annat varit på studiebesök på Göteborgs Yvonne Ohlssonuniversitet och följt en digital examination. Det var väldigt lärorikt att på plats ta del av systemet. Vi tar med oss nyttiga erfarenheter hem. De senaste veckorna har vi också bjudit in branschens leverantörer av system. De har varit på plats här och visat sina lösningar. Visningarna har varit välbesökta med projektmedlemmar från hela organisationen samt studentrepresentanter. Vi har fått en djupare insikt i hur det kan fungera och vi har fått möjlighet att ställa frågor, något som vi tar med i kravspecifikationen utifrån de behov vi ser på högskolan.

Vad är nästa steg?
– Fokus fram till början av december i år är att delprojektledarna ska arbeta fram en gemensam önskad arbetsprocess för genomförandet av digital salstentamen. Vi kommer också att fortsätta med omvärldsbevakning, till exempel genom ytterligare studiebesök för att samla in nödvändig kunskap. Den stora milstolpen är att sätta kravspecifikationen inför upphandlingen, som med den nya tidsplanen ska vara klar i slutet av februari nästa år. Själva upphandlingen utlyses i mars. Parallellt fortsätter vi med att skapa delaktighet och involvera verksamheten i projektet.

Text: Henrik Grönberg
Foto (översta bilden): Suss Wilén

Bild över en tom tentasal vid Göteborgs universitet

Röster från studiebesök om digital salstentamen

Ett antal projektmedlemmar var nyligen med vid ett studiebesök på Göteborgs universitet (GU) som införde digital salstentamen 2016. De fick följa en digital tentamen i kursen "Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning"som också var den första för berörda studenter. Läs vad några av dem tar med sig.

Gill Olson, administratör vid Studentcentrum


Gill Olsson, adminstratör vid Studentcentrum. Foto: Henrik BengtssonFördelar
– Jag slogs av att det var förvånansvärt lugnt och stilla i tentasalen, trots att det var många som skrev på dator. Samtidigt pågick också en vanlig papperstenta i samma sal, men det störde inte. Det gick mycket smidigt att starta upp den digitala tentamen. Även om en del studenter hade lite strul innan de var på banan, så tog det inte många minuter innan även de kommit igång. Tentamensvakterna kunde på sina dataskärmar se hur många som loggat in, om någon var off-line, hur många som lämnat in, med mera. Det var mycket tydligt och bra.

Nackdelar
– Det skulle väl vara att bänkarnas placering inte var helt optimal, då de inte stod bredvid varandra utan lite snett framför, vilket gjorde att man kunde se lite på framförvarandes skärm om man ansträngde sig.

Tar med mig
– Överlag var det en positiv upplevelse. Digital salstentamen är inte bara något i framtiden, utan vi är redan där! Det känns förlegat att studenterna ska skriva tentor, som ibland innehåller långa essäfrågor, med papper och penna. Studenterna är vana vid datorer från skola och fritid och när de ska ut i arbetslivet så kommer de använda datorer där med. Vi behöver komma ikapp med denna examinationsform vid Högskolan i Borås. Det rimmar ju väl med vårt hållbarhetstänk också.

Kevin Rylander Nordberg, vice ordförande med utbildningsansvar vid Studentkåren i Borås

Fördelar
– Mina tankar innan jag hade sett en digital salstentamen i praktiken lutade mot en risk för krångel när det kommer till användningen och medtagande av egen dator samt hur potentiella IT-problem skulle hanteras under tentamenstillfällen. GU visade till viss del på motsatsen genom att komplettera med lånedatorer för de studenter som inte har tillgång till egen dator och att man använder IT-support/-tekniker vid tentamenstillfällen.

NackdelarKevin Rylander Nordberg, vice ordförande med utbildningsansvar vid Studentkåren i Borås
– Jag upplevde det som problematiskt att studenterna inte alltid var medvetna om vad som behövde göras inför och under tentamenstillfället. Ett exempel på detta var att den del studenter tog med sig datorer där operativsystemet inte fungerar tillsammans med den programvara som används för digital salstentamen. Detta löstes smidigt och effektivt med hjälp från IT-support/-tekniker och tillgången till lånedatorer.

Tar med mig
– Besöket var väldigt lärorikt för mig i min roll som studentrepresentant och jag vet att det var minst lika lärorikt för de andra i projektgruppen. Vi fick med oss en hel del inspiration från hur GU genomför digital salstentamen, till exempel att transparens och tydlig kommunikation, både internt och externt, bör genomsyra hela projektet. Ingen student ska vara orolig att salstentamen i digital form begränsar hur svaren kan redovisas. Ingen student eller anställd ska känna sig osäker när det gäller att använda digitala medel för att skriva, rätta eller administrera tentamina. Det absolut viktigaste som vi bör ta med oss från besöket är att ingen student ska behöva äga en dator för att genomföra sina examinationer, utan det ska alltid erbjudas andra tillvägagångssätt.

Anders Hansson, tentamensvakt


Fördelar
– Studenterna kom igång snabbt och fick bra instruktioner, både muntligt och på papper, vid varje bord. Tentavakterna hade bra kontroll över studenterna i övervaknings-PC i online-tid. Salen var bra, med bra bord och stolar som var tysta, tack vare hjul. Avslutningen på tentan fungerade väl, med registrering med id-kontroll och avbockning i Ipad, så att studenten kunde avsluta tentamen i sin dator.

Tentavakt Anders Hansson vid Högskolan i Borås Nackdelar
– Vissa operativsystem och webbläsare fungerade inte, men det löstes med lånedator. Insläppet fram till tentastart gillade jag inte. Det kom studenter in i salen under informationen, letade plats och placerade kläder och väska, vilket var störande och studenterna själva missade en del. Som tentavakt vill jag inte heller ha in obehöriga, ej anmälda, studenter i salen och behöva avisa dem när tentamen har börjat, om det uppstår tidskrävande diskussioner om ogiltig legitimation. Id-kontroll under själva tentan är inte bra.

Tar med mig
– Ett par reflektioner är att vi tentavakter i Borås behöver ha ett kunskapslyft när det gäller datakunskap och att vi måste ställa högre krav på våra lokaler i Borås. I Borås finns inte någon "tentasal" som denna i Göteborg.