Huvudmeny

2017-10-05 08:30

Studerar patienters klagomål inom psykiatrin


Anna Råberus, doktorand inom Människan i vården och lärare på sjuksköterskeutbildningen, forskar om anmälningar till patientnämnden. Nu ska hon studera klagomål från patienter inom psykiatrisk vård och patienter med psykisk ohälsa. Det gör hon bland annat tack vare medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Anna RåberusVarför är din forskning viktig?

– Den psykiska ohälsan ökar idag, särskilt bland yngre, och den hälso- och sjukvård som ges till dessa personer är viktig för att de ska må så bra som möjligt. Det behövs mer kunskap om vad patienterna inte är nöjda med. I projektet tar vi också utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa.

Hur ser din framtidsvision ut för projektet?

– Vårt projekt kan bidra med kunskaper om vad det är patienter är missnöjda med och hur det går att förhindra. För att främja en hållbar utveckling behövs kunskaper om hur vi kan stärka och främja en god och säker vård inom hälso- och sjukvården. Här hoppas vi också kunna bidra till hur hälso- och sjukvården kan bli mer personcentrerad och se tillpatientens situation och hälsoresurser, särskilt inom psykiatrisk vård.

– Anmälningar till patientnämnderna skulle kunna användas mer effektivt inom vård, inte minst i kvalitets- och utvecklingsarbeten, vilket kommer att göras i detta forskningsprojekt. Ett mål är att kunna föra tillbaka de kunskaper som vi får fram till hälso- och sjukvården, för att utveckla och förbättra vården och för att forskningen ska kunna komma till direkt nytta för invånare i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad logotypStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.

Bidraget från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delas ut i samband med Days of Knowledge den 18 oktober.

Läs mer:

Läs mer om bakgrunden till projektet. 

Om Days of Knowledge

Vilka andra forskningsprojekt som får bidrag från stiftelsen i år

Om Anna Råberus

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén