Huvudmeny

2017-10-11 08:30

Studerar varför ungdomar sover för lite


Malin Jakobsson, doktorand inom Människan i vården och lärare på sjuksköterskeutbildningen, forskar om ungdomars sömn. Nu ska hon ta reda på vad ungdomarna upplever påverkar deras sömn. Det gör hon bland annat tack vare medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Malin JakobssonVad är bakgrunden till projektet?

– Under 2015 gjordes en stor sömnstudie bland elever i årskurs 9 i Borås Stad. Denna visar att många ungdomar sover alldeles för lite. För att möta och motverka den växande sömnproblematiken med hälsofrämjande insatser behövs att ungdomar blir lyssnade till i frågan. Studier om ungas egen syn på sömnens betydelse och hur den kan förbättras saknas.

Hur ska du gå tillväga?

– Det finns enkätsvar, från den tidigare studien, på öppna frågeställningar som inte är analyserade. Och det finns även fokusgruppsintervjuer som inte heller analyserats. Det ska jag göra nu för att få tillgång till ungdomarnas egna tankar och funderingar.

Varför är din forskning viktig?

– Om sömnen förbättras kommer med största sannolikhet skolnärvaron att höjas och betygen likaså. Detta då tillräcklig sömn medför bättre förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att lyckas i skolan.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad logotypStiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunern Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås st

Bidraget från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delas ut i samband med Days of Knowledge den 18 oktober.

Läs mer

Om vilka som fått forskningsbidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i år

Days of Knowledge

Om Malin Jakobsson 

Text: Anna Kjellsson