Huvudmeny

2017-10-17 11:30

Utvecklar lärprocess för att locka unga till naturvetenskap


Sedan ett år tillbaka pågår det internationella projektet ”Girls into Global STEM” (GIGS), som syftar till att få fler unga, framförallt flickor, att intressera sig för teknik och naturvetenskap. I projektet får skolelever i fyra europeiska länder ta fram e-böcker med fokus på hållbar utveckling och globala frågor.

I oktober träffades lärare och forskare som är aktiva i projektet för att uppdatera sig om nuläget, diskutera olika problem och lägga upp planer för den kommande periodens arbete. Mötet inleddes av Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås:

Fakta
GIGS står för ”Girls into Global STEM”, vilket innebär att man vill att flickor världen över ska ge sig in i karriärer inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik. Eftersom det är känt att flickor ofta är intresserade av globala frågor och hållbar utveckling, har man i projektet valt att ta utgångspunkt i problemlösning kring just dess frågor. Projektet drivs av skolor, lärosäten och forskningsinstitut från Storbritannien, Polen, Cypern och Sverige.
Läs mer: Internationellt projekt för att öka flickors intresse för teknik

– Det är ett väldigt viktigt projekt som ni arbetar med. Hållbar utveckling och ”vetenskap för profession” är två stora fokusområden för Högskolan i Borås och det här projektet passar väldigt bra in på dessa.

Flera typer av material

Projektets första år har haft ett tydligt fokus, då de forskare och pedagoger som deltar i projektet arbetat tätt ihop med elever på olika skolor för att ta fram nytt undervisningsmaterial som behandlar frågor som rör just globalisering och hållbar utveckling. Eleverna från de olika skolorna har fått angripa olika problem, och sedan ta fram e-böcker på respektive tema. En stor fördel med att undervisningsmaterialet består av just e-böcker är att det öppnar upp för att integrera olika typer av material med varandra.

– På vår skola har vi tittat närmare på det globala utvecklingsmålet ”Ingen hunger”. Vi har tagit fram en kruka som är biologiskt nedbrytbar, och arbetat med odling och växtlighet på olika sätt. I e-boken har vi till exempel lagt in små spel, där de elever som tagit del av boken kan bevisa att de har tagit till sig och förstått, berättar Alexandros Mikellidis som är lärare på the Grammar School på Cypern.

Han berättar att lärarna på hans skola har engagerat elever i olika åldrar för att åstadkomma olika saker i projektet. En grupp äldre elever som talade bra engelska och redan var ganska teknikkunniga har ansvarat för att ta fram material och skapa e-boken. Under arbetets gång har de testat sitt material på yngre elever, för att se vad som funkar.

Nästa steg lärarutbildning

Parallellt med att skolorna arbetat med att ta fram material och skapa e-böcker, har de forskare som är involverade i projektet tittat närmre på själva arbetsprocessen i sig. Genom att ta lärdomar från arbetet med skoleleverna ska de i projektets nästa steg utbilda lärare och lärarstudenter i hur man kan arbeta för att få elever intresserade av teknik och naturvetenskap.

– Här i Borås låter vi de av våra blivande 4–6-lärare som har naturvetenskap och teknik som tillval att arbeta enligt konceptet redan denna hösttermin. Studenterna får då skapa e-böcker knutna till det globala målet "Hållbara städer", och sedan pröva dessa i olika klasser, berättar Tobias Ruhtenberg och Anne-Sofie Mårtensson, som är de två lärare vid Högskolan i Borås som ingår i GIGS-projektet. 

Text och bild: Helen Rosenberg