Huvudmeny

2017-10-17 09:30

Ytterligare kurser diplomerade inom hållbar utveckling


Två gånger om året diplomeras kurser vid Högskolan i Borås för integreringen av hållbar utveckling. Till höstens diplomering bedömdes fem kurser ha uppfyllt de fastställda kvalitetskriterierna och fick varsitt diplom, samtidigt som en kurs från i våras också uppmärksammades.

Höstens diplomering genomförs som en del av Days of Knowledge, en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. Årets utdelning skedde under seminariet ” Regional företagsutveckling och tillväxt i ljuset av Agenda 2030”

Nu har totalt 36 kurser på högskolan blivit diplomerade för integrering av hållbar utveckling.
– Diplomeringen är en viktig del av högskolans systematiska förbättringsarbete inom hållbar utveckling, konstaterar Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

Förutom de diplomerade kurserna uppmärksammades också en projektansökan gällande utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling. I år tilldelades projektet ”Utveckling och integrering av forskning kring hållbar utveckling i kursen Hållbar utveckling och intersektionalitet” 60 000 kronor för vidare utveckling.

Nya diplomerade kurser

 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 hp
  Kursen ingår i Barnmorskeutbildning
 • Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5hp
  Kursen ingår i utbildningarna Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt psykiatrisk vård
 • Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 hp
  Kursen ingår i Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 7,5 hp
  Kursen ingår i Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Users and Information Activities in Digital Environments, 7,5 hp
  Kursen ingår i Master’s programme: Library and Information Science, Digital Library and Information Services
 • Lärande och undervisning för hållbar utveckling, 5 hp (bordlagd från vårens diplomering och fick nu ta emot diplom)
  Kursen ingår i Högskolepedagogisk utbildning

Läs mer

Läs mer om Days of Knowledge

Läs mer om diplomerade kurser och se alla tidigare kurser som diplomerats

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén