Huvudmeny
Idag onsdag 6 september går startskottet för högskolans nya forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området Människan i vården. Gruppfoto med doktorander, forskningshandläggare och ledare.

2017-09-06 10:41

Startskott för ny forskarutbildning vid Högskolan i Borås


Idag onsdag 6 september går startskottet för högskolans nya forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området Människan i vården. Första kullen doktorander, totalt 17 personer, samlas till introduktionsdag och presenterar sin forskning.

– Den gemensamma nämnaren är en strävan efter att förbättra vården, säger Gunilla Carlsson, docent och studierektor för utbildningen.

Det var i juni 2016 som Högskolan i Borås mottog forskarutbildningsrättigheter inom området Människan i vården, d.v.s. rättigheter att utfärda examen på forskarnivå. Och med dagens doktorandintroduktion startar nu högskolan officiellt sin ”egen” forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap. Tidigare har den kunnat bedrivas med hjälp av samverkansavtal med andra lärosäten.

– Det känns så klart väldigt positivt att vi nu själva kan examinera i detta så viktiga ämne och med forskarrättigheterna kan vi attrahera fler doktorander med höga ambitioner, säger professor i vårdvetenskap Maria Nyström som leder forskarutbildningen.

Forskarutbildningen är fyraårig och dagens doktorander har kommit olika långt i sin forskning. Gabriella Norberg Boysen disputerar exempelvis 13 oktober om Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan, medan sex av doktoranderna är helt nya och nu påbörjar sin utbildning.

I normalfallet engageras doktoranden i undervisning eller annat institutionsarbete om 20 procent av sin tjänst, vilket innebär totalt 5 års forskarutbilningstid. Utbildningen består av 60 högskolepoäng doktorandkurser och 180 högskolepoäng eget avhandlingsarbete.

Doktorander och forskningsprojekt

Agnes Olander

Sepsis from different clinical perspectives- Experience-based Triggers for Suspicion of Sepsis

Aleksandra Jarling

Vård av äldre människor med multisjuklighet

Anders Sterner

Simulation- an educational method of profound learning in acute care situations

Anna Råberus

Mänskliga rättigheter utifrån patientanmälningar till patientnämnden

Ann-Cathrine From

Patienters upplevelser och erfarenheter av komfort inom det perioperativa vårdandet

Fredrika Sundberg

Evidence-based design in an intensive care unit- a caring and safe environment?

Gabriella Norberg Boysen

Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan

Ida Kleye
Lindrande interventioner i vården utifrån barn och ungdomars erfarenheter

Jonas Karlsson

Interhospitala överföringar inom intensivvård

Malin Jacobsson
Ungdomars sömn

Malin Östman

Betydelsen av kontinuitet vid kronisk hjärtsvikt – erfarenheter från patienter, närstående och sjuksköterskor

Maria Claesson

Patientnära ledarskap

Maria Lundvall

Vårdande och lärande samtal som kan stärka och stödja unga vuxna med existentiella problem

Tanja Gustafsson

Kommunikation och samtal vid vård av äldre i hemmet

Ulf Andersson

Bedömning och beslutsfattande i ambulanssjukvård

Wiveca Kauppi

Tidig bedömning av och kliniskt utfall för patient med andningsbesvär inom ambulanssjukvård

Åsa Israelsson-Skogsberg

Barn och ungdomar med hemventilatorbehandling- upplevelser av dagligt liv inkluderande ett familj- och närståendeperspektiv

Mer information:

Information om forskarutbildningen
http://www.hb.se/Forskning/Omraden/Manniskan-i-varden/Forskarutbildning1/

Presentationsfilm om Människan i vården
https://play.hb.se/media/t/1_e2tjx5ew

Text & foto: Henrik Grönberg