Huvudmeny

2017-09-21 17:15

Stor satsning på högskolorna i budgetpropositionen


Regeringen fortsätter satsningen på en utbyggnad av högre utbildning och forskning och i budgetpropositionen för 2018 är högskolorna vinnare.

Högskolan i Borås får för 2018 en ökning av anslagsmedel till utbildning och forskning med 35 miljoner kronor jämfört med 2017. Av anslaget är 12 miljoner kronor medel som inte var kända sedan tidigare. Det handlar om medel från den senaste forskningspolitiska propositionen som först nu faller ut.

– Det här är bra för högskolan och för Borås, säger Anders Stenström, controller vid Högskolan i Borås.

– Vi har, precis som många andra högskolor, anledning att vara nöjda. Budgetpropositionen markerar vår betydelse som starka utbildnings- och forskningsinstitutioner, säger rektor Björn Brorström.

Det totala statsanslaget till Högskolan i Borås är 575,9 miljoner kronor för 2018.

Läs mer

Rektor Björn Brorström skriver om budgetpropostitionen i sin blogg.

Budgetpropositionen – Utbildning och universitetsforskning (pdf).

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge