Huvudmeny

2017-09-28 10:15

Stora förändringar inom ITSM temat på nationell konferens


Traditionellt råder vattentäta skott mellan utvecklare och driftansvariga i en verksamhet. Men hur får man dessa två, för en verksamhet nödvändiga, funktioner att samverka? Detta lyftes på årets ITSM-konferens på Högskolan i Borås på onsdagen.

ITSM-konferensen
ITSM står för IT och Service Management. ITSM handlar om att leverera tjänster baserade på informations- och kommunikationsteknik på ett för användaren/kunden optimalt och i förväg överenskommet sätt. Det innebär att man använder processer och funktioner baserade på ITIL (IT Infrastructure Library) eller likvärdig praxis.
Årets ITSM-konferens var den sjätte i ordningen arrangerad av Högskolan i Borås och drog över 140 deltagare.
Konferensens tema: IT service management i förändring: DevOps, data-driven innovation och digitalisering

Utvecklingstakten för IT-branschen är idag högre än någonsin och traditionell IT service management, ITSM, ställs på sin spets. Branschen utmanas av nya begrepp, ramverk och modeller, exempelvis ”DevOps”, det senaste inom IT-världen som lovar snabbare och tätare släpp av uppgraderingar med högre kvalitet än tidigare. Men även av data-driven innovation, digitalisering, bimodal IT, digital transformation och digital disruption. Det handlar ofta om att skapa förbättringar eller innovationer i samarbete mellan flera företag, eller mellan olika avdelningar inom ett och samma företag. Detta är en utmaning för de som förordar traditionella arbetssätt och ”best practices” inom branschen.

Gnissel i maskineriet

Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås, förklarar:

Stefan Cronholm.– Utvecklare, så kallade Devs från engelskans developers, vill alltid presentera nyheter, medan de som sköter drift eller verksamhet, så kallade Ops från engelskans Operations, vill ha stabilitet och säkerhet och vill inte ha störningar i driften. Detta leder i många företag och organisationer till gnissel i maskineriet. Traditionellt sett har det varit vattentäta skott mellan Devs och Ops.

Inledningstalare på konferensen var Paul Wilkinson, en av grundarna till det holländska företaget GamingWorks, som utvecklar affärssimuleringssystem, och välrenommerad inom ITSM. Han menar att många initiativ till att implementera ”DevOps” kommer att misslyckas, om branschen inte också tar hänsyn till andra faktorer än att pressa medarbetare genom utbildningsprogram och att skaffa senaste tekniken. 

DevOps  – ett nytt sätt att tänka

Paul Wilkinson.Innan sin föreläsning berättade han:

– I grund och botten är DevOps inte ett nytt ramverk, vilket många tror, utan det handlar om en idé. Det handlar om att få ut mjukvara så snabbt som möjligt. I dag sker detta ungefär som en vattenfallslikande procedur, där ny kunskap och teknik ska sippra neråt i en process. Detta är tidskrävande och gör det bara möjligt med ett par lanseringar per år. Samtidigt som branschen kräver både snabbare och pålitligare uppdateringar. Tiden från idé och utveckling till lansering av ny mjukvara kommer att bli kortare med DevOps.

En nyckel för att få DevOps att fungera, menar han, är samarbete och kommunikation mellan olika grupper inom organisationen – inte bara mellan utvecklare och driftansvariga, utan att ännu en part kommer in i bilden, nämligen den som är ansvarig för företaget eller organisationen som ska stöttas av de andra två. Det gäller att alla drar åt samma håll. Tid är ytterligare en nödvändig faktor.

– Det går inte att implementera DevOps över en natt. Det kommer att ta lång tid.

Data-driven innovation för maximalt datautnyttjande

Data-driven innovation, som är ett av högskolans största forskningsprojekt, utgjorde en egen programpunkt på konferensen.

– Vi omges av stora mängder data från så många olika datakällor, till exempel sensorbaserade kameror, traditionella databaser, webbaserade tjänster som molnet, och sociala medier. Företag behöver hjälp att maximera datautnyttjandet för att kunna utveckla nya tjänster och för att få ett bättre beslutsunderlag, förklarar Stefan Cronholm.

Röster från deltagare

Mats Göransson från BiTA Service Management:

– Jag är med på ITSM-konferensen för andra gången. Konferensen är ett utmärkt tillfälle att nätverka. Jag vill också höra mer om data-driven innovation.

Sofia El-Aaraj och Maria Dahlgren från VGR-IT:
– Vi är här för att få veta mer om vad DevOps är för något. Sedan är det ett bra tilfälle att nätverka. 

Antonio Tomar, IT-konsult på Larsson & Co:
– Jag är intresserad av passet om Service Desk. Sedan är DevOps intressant i förhållande till ITIL.

Mattias Palmer, IT management, Volvo Cars:
– Det pågår just nu mycket tankeverksamhet hos oss om hur vi ska få ihop DevOps och ITIL. Vi behöver båda delarna. ITIL är ett ramverk och DevOps är ett sätt att tänka och jag tror att de fungera bra tillsammans.

Läs mer

Läs mer om DevOps (på engelska Wikipedia) 

Läs mer om Paul Wilkinson och GamingWorks, en av grundarna till företaget GamingWorks som utvecklar affärssimuleringssystem. 

Läs mer om forskningsprojektet Datadriven innovation.

Text: Solveig Klug
Foto: Solveig Klug/Anna Sigge