Huvudmeny
Barn läser

2018-04-23 10:45

Så kan barn bli mer delaktiga i samhället


Att få vara med och utforma ett barnbibliotek stärker barns delaktighet och samhörighet i samhället. Det visar forskning som utförts av forskare vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. En rapport släpps 24 april.

Arbetet med Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning har nu utmynnat i en forskningsrapport "Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: Delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek".

Frances Hultgtren– Rapporten handlar om de processer som ledde till det färdiga barnbiblioteket och hur barn kan vara delaktiga i arbetet, säger Frances Hultgren, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon har arbetat fram rapporten tillsammans med Barbro Johansson, docent i etnologi vid Göteborgs universitet.

I september 2013 startade arbetet med att skapa en ny barnbiblioteksavdelning vid Malmö stadsbibliotek. Projektet fick namnet Lilla Slottet. Den 2 september 2016 invigdes det nya biblioteket med namnet Kanini.

– Utgångspunkten var att skapa en miljö som bygger på barns delaktighet, både under processens gång och i det färdiga biblioteket, säger Frances Hultgren.

– Vår forskning har syftat till att undersöka sätt att främja barns delaktighet, i synnerhet de yngsta. Frågan vi ställde oss var: kan man främja barnens medborgerlighet och samhörighet i samhället med ett barnbibliotek?

Vad har ni kommit fram till?

– Att svaret på frågan är ja. Men det gäller att vara väldigt öppen och lyhörd för barnens tankar. Det krävs mycket samverkan med föräldrar, bibliotekspersonal och de som utformar biblioteket. Barnen måste kunna utforska vad biblioteket kan erbjuda så självständigt som möjligt. Ska man tillvarata barns rättigheter, så måste det manifesteras i biblioteken. Det roliga är att förändringsprocessen redan är på gång på flera håll i landet. En del av drivkraften i den pågående utvecklingen kommer från ambitionen att införliva barnkonventionens tankesätt i barnbibliotekets verksamheter, särskilt idén om barns delaktighet.

Hur gick era studier till?

– Vi gjorde observationer under en treårsperiod och pratade med föräldrar och barn som var högst åtta år gamla. Vi har jobbat tätt samman med bibliotekspersonalen. Vi har till exempel genomfört forskningscirklar med personalen som har varit väldigt involverade i processen. De var mycket intresserade av nytänkande, det märktes.

Den 24 april kl. 13:00 i C430 på Högskolan i Borås släpps rapporten "Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: Delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek". Rektor Björn Brorström inleder och sedan presenterar författarna rapporten, det finns tid för frågor. Därefter serveras tårta.

Läs mer

Rapporten ges ut inom högskolans rapportserie Vetenskap för profession

Läs rapporten digitalt (länk till Diva)

Läs mer om Frances Hultgren

Text: Staffan Ljung
Bild: Erik Brunulf, Ida Danell