Huvudmeny
Betong

2018-08-29 08:30

Fler slutna kretslopp


Valet 2018 närmar sig. Högskolans forskare berättar i en kort artikelserie vilka frågor de tycker är viktiga inför valet och vilka fakta de kan bidra med. Agnes Nagy är universitetslektor inom hållbart samhällsbyggande.

Agnes NagyUtifrån din forskning, vad är den viktigaste frågan inför valet?

– Att byggavfall är en resurs och återvinning ska ses som en möjlighet för att skapa nya näringslivsgrenar till exempel betongens återvinningskedja. Det är viktigt att se kretsloppstänkandet som en möjlighet till fler nya jobb.

Vilka fakta är viktiga för allmänheten att känna till i frågan när de tar ställning?

– Jag arbetar med återvinning av betong. Gammal betong från till exempel ett rivet hus används i dag som fyllnadsmaterial. Men det bevarar inte materialets värde jämfört med att återvinna det till nya betongelement med likvärdig hållfasthet som i den ursprungliga betongen. Det går lika bra att använda återvunnen betong som ny betong till bärande ändamål.

– Det blir ett slutet kretslopp om gammal betong används på det här sättet. Men återvinningskedjan finns inte i dagsläget.

Hur vet du det?

– Vi driver det enda doktorandprojektet i Sverige kring återvunnen betong. Vi har tydliga resultat i projektet att återvunnen betong går att använda i högvärdiga applikationer men vi behöver en fungerande återvinningskedja.

Läs mer

Agnes Nagys forskarprofil

Hur vet du det (extern länk)

Tidigare i artikelserien

"Myndigheter behöver samarbeta för att lösa människors behov", ekonomiforskaren Mikael Löfström.

"Sjuksköterskors ledarskap behövs i äldrevården", vårdforskaren Karin Josefsson 

"Material och resurser behöver återvinnas och återanvändas", resursåtervinningsforskaren Anita Pettersson

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén