Huvudmeny

2018-08-31 12:55

Politikens skolpåverkan och forskningens roll


Text + Film Vem är det egentligen som påverkar skolans resultat, och hur används den forskning som finns när skolan byggs upp?

Lill Langelotz är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, och har forskat om kollegialt lärande – en av alla insatser som sats in med syfte att göra skolan bättre.

Filmat av: Helen Rosenberg

Redigerat av: Helen Rosenberg och Benjamin Edlund