Huvudmeny
Studenter inne på högskolan

2018-02-15 10:30

Pilotprojekt för en inkluderande högskola


Som ett led i arbetet med att minska snedrekrytering baserad på kön, har Högskolan i Borås initierat ett pilotprojekt som utförs med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning olika ämnen på universitet och högskolor. Uppdelningen gäller alla utbildningsnivåer och bidrar till den könssegregerade arbetsmarknaden. För att undersöka varför specifika grupper väljer bort vissa utbildningsinriktningar och ta fram förslag på inkluderande insatser, har Högskolan i Borås anlitat Nationella sekretariatet för genusforskning.

I pilotprojektet ska tre av högskolans utbildningsprogram genomlysas ur ett jämställdhets- och genusperspektiv. Programmen är Byggingenjör, Systemvetarutbildning samt Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård.

Läs mer

Läs mer om projektet på Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida.

Foto: Anna Sigge