Huvudmeny

2018-03-12 09:59

Daniel Ekwall ny professor i textilt management


TEXT + FILM | Högskolans expert på logistiksäkerhet Daniel Ekwall är ny professor i textilt management. Som del i ett större forskarlag får han större möjligheter med sin forskning. Samtidigt brinner han för att de senaste rönen ska nå studenterna i undervisningen.

Professorsinstallation 4 maj 
Daniel Ekwall installeras som professor under högskolans akademiska högtid den 4 maj. I samband med detta håller han en öppen installationsföreläsning. Läs mer på sidan för Akademisk högtid.

I skrivande stund ligger hans kontor fortfarande i den del av högskolan där ingenjörerna sitter, men snart går flytten rent fysiskt till Textilhögskolan. Där fortsätter han arbetet, nu som professor i textilt management.

Textilt management är en inriktning inom högskolans forskningsområde Textil och mode. Där kan forskningen till exempel handla om supply chain management (försörjningskedjor), spårbarhet i textilier eller om omdesign, eller redesign som det också kallas.

Daniel Ekwall
Familj: Fru Lovisa och två barn.
Bor: Sandared.
Uppvuxen: I Knätte, en by utanför Ulricehamn.
Fritid: Gillar att läsa. Har alltid flera böcker på gång samtidigt, blandat mellan skönlitteratur och facklitteratur.
Gör mig glad: När det går bra för andra.
Gör mig arg: Orättvisor.
App: Använder mest appar för sociala medier och nyheter. Har ofta något tillfälligt spel, just nu Backpacker.

– Det är svårt att få till en industrialisering när det gäller omdesign, och det är detta jag tillsammans med en doktorand studerar. Även om råvaran, de gamla plaggen, är nästan gratis är den inte homogen, säger Daniel Ekwall.

Han förklarar att det kräver sortering och senare handpåläggning när det gäller omdesignen av produkten.

– Allt detta kostar tid och tid är pengar. För att få ner priset på en omdesignad produkt krävs industrialisering.

– Skeppas plaggen till länder där arbetskostnaden är lägre uppstår hållbarhetsfrågor kring bland annat långa transporter. Därför är det i dag en väldigt liten procent insamlade kläder som blir omdesignade och istället återvinns fibrerna. I framtiden går detta förhoppningsvis att ändra till det bättre, säger han.

Utmärkelse för avhandling

Daniel Ekwall började som universitetslektor i logistik vid Högskolan i Borås 2010. Han hade åren dessförinnan skrivit sin avhandling samtidigt som han arbetade heltid som chef för global säkerhet på DB Schenker. Då fick han en utmärkelse för bästa doktorand paper vid Nofoma (årliga nordiska forskningskonferensen i logistik) 2008.

– Det fick mig att tänka att jag nog gjorde ett ganska bra jobb med min avhandling och att den akademiska vägen kunde vara ett alternativ i karriären.

Även den färdiga avhandlingen fick en utmärkelse: Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Awards i logistik- och supply chain management-kategorin 2011.

Många resor i arbetet på DB Schenker i kombination med ett småbarn hemma gjorde att när erbjudandet kom från högskolan, så kom det lägligt. Det gällde en tjänst som universitetslektor och som programansvarig för magisterprogrammet i logistik.

– Även om jag arbetade inom logistik, som på högskolan hamnar inom ingenjörsområdet, blev jag så fort jag började verksam även inom det textila området. Min första doktorand som jag handledde var inom textilt management, berättar han.

I samma veva blev Daniel Ekwall även kontaktad av svenska Handelshögskolan i Helsingfors där han fortfarande är anställd som docent i supply chain management.

– Det är kul och jag har ett större team. Dessutom ligger området på ekonomisidan där och det är skönt att ha den tvärvetenskapliga kombinationen. Jag får inspiration och förhoppningsvis inspirerar jag dem också, säger han.

Allra senaste forskningen i undervisningen

Som professor är inte undervisning den primära uppgiften utan det handlar om att vara en vetenskaplig ledare inom forskningsfältet, dra in externa medel som finansierar forskningen, se till att forskningen blir publicerad i vetenskapliga tidskrifter och se till att de projekt som är igång fullföljs.

– Men det är viktigt att komma ihåg att i Borås har vi ett ideal att forskare också ska undervisa. Det är fantastiskt bra att forskningsresultat, de senaste rönen, går direkt till studenterna. Så att de får del av den senaste forskningen direkt, säger Daniel Ekwall.

Han kommer troligtvis att främst undervisa inom de utbildningar som rör textilt management samt även inom företagsekonomi.

Komplett miljö inom textil och mode

Forskningen inom textil och mode på högskolan är eftertraktad både nationellt och internationellt. Här finns gott om kompetens bland forskare, lärare och studenter. Dessutom finns det bra materiella resurser.

– Jag ser en fantastisk samverkanspotential både inom högskolan men även med andra parter. Textilt management kommer att ge mig både nya möjligheter och nya utmaningar, vilket jag verkligen ser fram emot, säger Daniel Ekwall.

Läs mer om Daniel Ekwall.

Text och video: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén