Huvudmeny

2018-11-14 08:00

Kunskapsglapp i arbetet med samhällets digitalisering


Text + Film Hur tar vi tillvara på och samordnar den kunskap som finns i dag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det är någonting som Ulf Melin, professor i informatik vid Linköpings universitet, fått i uppdrag att utreda. Nu efterlyser han ett tankeledarskap. Resultaten från hans utredning kommer att stå i fokus under ett panelsamtal i Stockholm den 28 november.

– Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är en hög ambition, men som vi inte riktigt lever upp till i dag. Min utredning visar att det finns flera glapp i hur vi tar tillvara den kunskap som finns, både från forskningens och praktikens sida. Jag kan konstatera att trots att det i dag finns relevant forskning på området, så nyttjas den alltför sällan av dem som arbetar med digitalisering i praktiken, säger Ulf Melin och fortsätter:

– Det finns goda exempel, men genomslaget är för litet och vi behöver arbeta med bland annat form, timing och aktualitet från akademins sida. Samtidigt behöver praktiken vända sig till och använda den forskning som faktiskt finns mera aktivt. En målbild som kommit ur utredningen har varit en reflekterande digitaliseringspraktiker.

Han konstaterar att en nationell samordning av framtida kunskapsbildning på området vore gynnsamt för Sverige som nation.

– Det handlar inte bara om att öka takten här, utan vi behöver också ett avvägt och reflekterande material för att kunna ta tag i de stora frågorna om digitalisering på samhällsnivå, säger han.

– Ett nationellt kunskapscentrum skulle kunna vara ett nav och ett stöd i ett sådant arbete. Här skulle forskare tillsammans med politiker, näringsliv och offentlig sektor samarbeta kring framtida vetenskaplig kunskapsbildning.

Han trycker särskilt på vikten av att forskning från flera olika fält samverkar.

– Samhällets digitalisering är ett sammanflätat och mångfacetterat fenomen. Enskilda forskningsdiscipliner räcker inte för att fånga detta. Mångfacetterade fenomen kräver en mångfacetterad forskning, vi behöver ett tankeledarskap och en långsiktighet här.

Rapporten presenteras under ett panelsamtal i Stockholm den 28 november. Seminariet riktar sig till tjänstemän, beslutsfattare och andra som i någon form arbetar med strategiskt digitaliseringsarbete.

Fakta om seminariet ”Hur samordnar vi den kunskap som behövs för samhällets digitalisering?”

I panelen

  • Ulf Melin, utredare samt professor i informatik vid Linköpings universitet
  • Björn Brorström, professor i företagsekonomi och rektor vid Högskolan i Borås
  • Annika Bränström, senior rådgivare på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
  • Johan Magnusson, docent i tillämpad IT vid Göteborgs universitet
  • Anna Pegelow, strateg på Sveriges Kommuner och Landsting
  • Henrik Andersson, partner på McKinsey & Company
  • Nils Hertzberg, chef för Digitaliseringsrådets kansli

Tid

28 november kl. 13:00-15:30

Plats

Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Arrangörer

Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Hanna Blomdahl, hanna.blomdahl@vgregion.se

Anmälan

Anmälan sker senast 21 november på: https://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/F2B7E6832149D064C1258304004E9FBE?OpenDocument

Läs mer

Mer information hittar du på hb.se/kunskapochdigitalisering.

Text: Helen Rosenberg

Filmat och intervjuat av: Teiksma Buseva, Denise Granat, Marie Magnefjord och Mikael Sönne, Linköpings universitet

Film redigerad av: Helen Rosenberg och Erik Norving