Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Campus, Vincent Nierstasz.

2019-12-16 10:05

Ny expert för Världsbanken


Vincent Nierstrasz, professor inom textil materialteknologi, har blivit utsedd till expert vid Världsbanken, där hans uppdrag är att utvärdera projekt.

Vad innebär uppdraget som expert för Världsbanken?

– Världsbanken ger finansiering och service till låg- och medelinkomstländer. Ett projekt består av sex steg: Identifiering, Förberedelse, Värdering, Förhandling/Godkännande, Implementering/Support, Färdigställande/Utvärdering. Som expert blev jag anlitad för fasen Färdigställande/Utvärdering. Att projektens kvalitet utvärderas är ett verktyg för Världsbanken att kontrollera om pengarna har spenderats på ett lämpligt sätt. 

Vilken kunskap bidrar du med till organisationen?

– Världsbanken hade behov av expertis inom textil bioteknologi. Det är ett område som jag har lång erfarenhet av. 

Hur reagerade du när de kontaktade dig?

– Jag blev glad, så klart. Det är ett erkännande av min expertis inom området textil bioteknologi. 

Text: Lina Färm
Foto: Suss Wilén/Anna Sigge