Huvudmeny

2019-11-01 08:00

En klimatsmart textilskrivare


Text + Film Textilindustrin efterfrågar utveckling av digitaltryck för att byta ut den konventionella processen som förbrukar mycket vatten och energi samt ger problem med restvatten. Detta är något forskarna på Textilhögskolan studerar.

Nu finns en ny maskin på textilhögskolan som kallas för ”chromojet”. Den ger nya möjligheter att trycka utan att blöta och torka tyget flera gånger.

”Chromojet” är finansierad av TEKO.

Mer information

Se mer om ”chromojet” i filmen.

Läs mer om forskningen inom textil materialteknik

Film: Erik Norving och Marc Hermansson