Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2019-09-26 09:28

Budgetpropositionen stödjer högskolans arbete


Regeringens budgetproposition för 2020 kom i onsdags förra veckan. Bland annat föreslås en ökning med 22,9 miljoner kronor till utbildning och forskning på Högskolan i Borås, jämfört med 2019.

Sammantaget innebär det att resurserna till utbildning och forskning ökar med 12,3 miljoner jämfört med plan.

– Det är positivt att budgetpropositionen stödjer det arbete vi är inne i, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Framför allt satsas det mer på forskning genom att öka basanslagen.

– I budgetpropositionen får högskolan nästan 90 miljoner i anslag till forskning. Det ger möjlighet att på olika sätt stärka vår verksamhet inom forskningen, exempelvis ger det oss ökade möjligheter att samfinansiera externa projekt, säger Magnus Bergenholtz, controller på Högskolan i Borås.

Dessutom infrias regeringens tidigare satsningar på platser inom lärar- och vårdutbildningar.

– Vi hade planerat för dessa satsningar så det känns positivt att regeringen återställer nivån från budgetpropositionen 2018, säger Magnus Bergenholtz.

Läs mer om budgetpropositionen (extern länk)

Text: Anna Kjellsson

Foto: Anna Sigge