Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Ettor och nollor

2020-04-01 10:00

Det elektroniska biblioteket


Bibliotekets elektroniska resurser, tjänster och guider kan du använda dig av dygnet runt.

På bibliotekets webbplats hittar du många resurser och tjänster du kan använda dig av på distans. När det gäller åtkomst till abonnerade resurser som databaser, tidskrifter och e-böcker är det bra att ha bibliotekets webbplats som utgångpunkt då våra länkar till resurserna ger möjlighet för dig att logga in.

Några exempel på resurser du kan använda på distans

I övrigt står hela vår webbplats till ditt förfogande.

Kontakt med biblioteket

Om du har några frågor om resurser och tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Måndag till fredag:

  • Telefon: 033-435 40 50, kl. 10:00-14:00
  • E-post: biblioteket@hb.se, kl. 08:00-18:00

Text: Klaz Arvidson