Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2020-05-19 10:00

Nytt miljövänligt polymerskum


Forskare vid Högskolan i Borås ska ta fram ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum för att ersätta polyuretanskum (PU-skum) som används i bland annat kläder, madrasser och möbler.

Produktionen av polymerskummet ska till en början ersätta PU-skum vid tillverkning av formpressade kupor för BH:ar, men det finns många fler tänkta användningsområden som foder i sport och friluftskläder, underlag för mattor, samt i bilinredning.

Dagens processer för tillverkning och återvinning av PU-skum bidrar på ett signifikant vis till både koldioxid utsläpp och nedskräpning i naturen. Forskarna vill därför tillsammans med industrin, utveckla en metod för att kombinera biologiskt hydrolyserade fjädrar å ena sidan, och biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer å andra sidan. Detta för att tillverka ett alternativ till flexibla PU-skum.

– Detta skum blir fullständigt biobaserat och biologiskt nedbrytbart, säger professor Mikael Skrifvars, vid Högskolan i Borås.

Projektet inleds med produktion av råmaterialen, varefter olika materialblandningar ska tillverkas genom extrudering*. Skummet bildas genom tillsats av skumbildare, eller genom att använda en expanderande gas vid extruderingen. Egenskaperna ska sedan utvärderas och de bästa materialblandningarna ska sedan tillverkas i större mängd.  Därefter blir det produktion av tester tillsammans med slutanvändaren Hennes & Mauritz (H&M), samt ekonomiska beräkningar.*Extrudering/strängsprutning är en teknik för att tillverka föremål som har ett genomgående tvärsnitt. För att uppnå detta pressas eller dras material genom en form eller matris.

– Högskolan i Borås del är att utveckla ett flexibelt biobaserat polymerskum genom extrudering, därtill ska vi utvärdera egenskaperna samt tillverka materialet i större skala, säger Mikael Skrifvars.

Projektgruppen består av Bioextrax AB, Högskolan i Borås, MUEHLMEIER Bodyshaping GmbH samt H&M Hennes & Mauritz AB.

Projektet pågår från maj 2020 till april 2022.

Läs mer

Högskolan i Borås har beviljats 1,3 miljoner kronor för projektet. Projektet finansieras av Vinnova inom utlysningen: Hypotesprövning steg 2 inom Bioinnovation vår 2020. Mikael Skrifvars, professor inom polymerteknologi, är projektledare för högskolans del i projektet.

Mer om forskningen inom Polymerteknologi

Mer om forskningsområdet Resursåtervinning

Se Mikael Skrifvars forskarprofil

Text: Annie Klasén
Foto: Anna Sigge