Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2020-03-13 08:58

Gul nivå på grund av coronaviruset


Högskolan i Borås är nu i gul nivå. Det betyder att verksamheten fortgår men fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Detta gäller till och med den 13 april.

Varje sektion (där utbildning och forskning bedrivs) och avdelning på högskolan har en egen beredskapsplan utifrån vilken nivå högskolan befinner sig i. Medarbetare och studenter får mer detaljerad information om hur de påverkas av att verksamheten är inne i gul nivå.

Det var under torsdagen rektor Mats Tinnsten, i samråd med högskolans krisgrupp, fattade beslutet att gå från grön till gul nivå.

Högskolan uppmanar alla anställda, studenter och andra berörda att hålla sig uppdaterade kring läget. Den här webbsidan uppdateras löpande: hb.se/coronavirus

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos