Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2020-03-27 14:33

Han utbildar personal som ska vårda coronapatienter


Anders Sterner, doktorand inom Människan i vården vid Högskolan i Borås, hjälper till att utbilda vårdpersonal som ska jobba i det fältsjukhus som militären nu byggt upp utanför Östra Sjukhuset i Göteborg. I tältet ska intensivvårdspatienter som drabbats av coronaviruset få vård.

Anders Sterner– Ett mycket spännande och hedrande uppdrag att få utföra. Vi utbildar både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från de tre sjukhusen inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är personal framförallt från operation och anestesi, men också från andra vårdavdelningar, som nu byter arbetsuppgifter på grund av coronaviruset. Vi utbildar även personal som återvänder till sjukvården i denna kris samt läkarstudenter, säger Anders Sterner.

För att utbilda all personal har Simulatorcentrum i Väst på Östra Sjukhuset byggt upp ett utbildningsprogram. I centrat finns 12-13 st bemannade stationer, som är öppna från morgon till kväll, där personal snabbutbildas inom omvårdnad, läkemedel, medicinteknik, behandlingsriktlinjer, intubation med mera. Anders Sterner uppskattar att cirka 100-150 personer har utbildats hittills på centrat, som öppnade i tisdags 24 mars.

Han ansvarar för stationen smittskydd och utbildar personal i hur de ska klä på och av sig sin skyddsutrustning. Med teoretiska genomgångar, inspelade filmer och simuleringar förbereds personalen i hur de ska agera inne i intensivvårdstältet.

– Min uppgift är att se till att vårdpersonal inte blir smittade. Blir vårdpersonalen sjuk har vi ju inga som vårdar, så det känns oerhört viktigt.

Hur kommer det sig att du ställer upp på detta?

– Jag är intensivvårdssjuksköterska i grunden och när jag fick en förfrågan om att ställa upp var det ingen tvekan.

Anders Sterner vid Simulatorcentrum Östra SjukhusetHur är stämningen bland dem ni utbildar?

– Det finns såklart en oro, många har existentiella frågor. Detta blir en vård som delvis skiljer sig från vad de är vana vid, till exempel att inga närstående finns med på samma sätt som vanligt, vilket också skapar funderingar. Men det som skapar mest osäkerhet hos oss alla är att vi inte vet hur många patienter som kommer att behöva vård. Situationen är oviss.

Hur länge pågår utbildningsinsatsen?

– Det finns inget slutdatum för utbildningen utan den kommer pågå så länge det finns ett akut behov av utbildningsinsatser.

Text: Henrik Grönberg

Foto: Simulatorcentrum i väst
Foto i bildkarusell: Maria Löfström/Försvarsmakten
Personporträtt: Henrik Bengtsson