Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Lärare och elever i ett klassrum.

2020-03-27 07:54

Kompetensutveckla dig i höst – brett utbud av kurser för lärare


Nu öppnar Högskolan i Borås flera spännande kurser inom pedagogiskt arbete. Det blir ett brett utbud för den som vill kompetensutveckla sig inom exempelvis traditionella ämnen som matematik och bild, men även kurser i retorik, hållbar utveckling, interkulturell kommunikation och jämställdhet.

Anita Kjellström, ansvarig för förskollärar- och lärarutbildningarna berättar om utbudet:

– Vi har i dialog med skolhuvudmän och utvecklingsledare i kommunerna diskuterat behovet av kompetensutveckling och vad som kan vara aktuellt att erbjuda just nu och är glada att vi har möjlighet att prioritera det livslånga lärandet genom att ge kompetensutveckling som fristående kurser.

– Kurserna vänder sig i första hand till redan verksamma lärare som vill bredda och/eller fördjupa sin kompetens, men också till andra som har intresse av pedagogik eller vissa ämnesinnehåll som exempelvis musik eller naturvetenskap. Kurserna är en möjlighet att ytterligare bygga på sin lärarkompetens, eller varför inte bara för nöjet att lära sig mera om något som verkar spännande, säger hon.

Merparten av kurserna vänder sig till redan befintliga lärare. Några av kurserna har dock enbart grundläggande förkunskaper som krav. I utbudet finns både kurser som ges på campus eller på distans.

Nya kurser inom pedagogiskt arbete hösten 2020

Fler kurser inom pedagogiskt arbete

Hela kursutbudet inför hösten 2020

Ansök senast 15 april.

Text: Solveig Klug
Foto: Mostphotos