Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2020-03-18 16:33

Undantag för sjuksköterske- och polisstudenter


(Uppdaterad med länk till Q&A för sjuksköterskestudenter) På onsdagen beslutade rektor att göra undantag från distansundervisningskrav för sjuksköterske- och polisutbildningen i de kursmoment som inte kan göras på distans. Det kan t.ex. vara kursmoment på Kliniskt träningscentrum (KTC).

Tisdagen 17 mars beslutade rektor att undervisning vid Högskolan i Borås ska ske i distansform, så långt det är möjligt. Detta på grund av situationen med coronaviruset. I beslutet framgår det att det kravet kan undantas vissa utbildningar med beslut av rektor efter rekommendation av akademichef.

Dessa studenter kommer därför att göra vissa undervisningsmoment och examinationer på campus. Salstentamen kommer att genomföras, med vissa undantag, i enlighet med tidigare planering. När detta görs vidtas försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning. De studenter som berörs kommer att få mer detaljerad information via PingPong.

– Just nu gör vi bedömningen att sjuksköterske- och polisutbildningarna är särskilt prioriterade. Därför gör vi de här undantagen, säger Mats Tinnsten, rektor.

Studenter med influensaliknande symptom eller luftvägsbesvär får inte komma till de undervisningsmoment och examinationer som görs på campus.

Om du som student tillhör en riskgrupp måste du själv bestämma om du kan delta i undervisning och examination som vanligt. Högskolan har tyvärr ingen möjlighet att anpassa vare sig undervisning eller examination för riskgrupper.

Frågor och svar för sjuksköterskestudenter (länk till studentwebben)

Läs mer om beslut och riktlinjer på hb.se/coronavirus

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos