Huvudmeny

Den självklara kandidaten i väst

Borås har aviserat intresse för en kommande polisutbildning och har ett starkt regionalt stöd. Gemensamt står vi redo för att starta polisutbildning från och med våren 2019.

 

Som ett av landets största rekryteringsområden med 1,7 miljoner invånare i Västra Götaland är det självklart med en polisutbildning placerad i området. I förhållande till befintliga utbildningsorter och etablering av en ny i södra Sverige har Borås, som är den näst största staden i regionen med 110 000 invånare, det geografiskt bästa läget.

Borås är en dynamisk och växande stad som tillsammans med Göteborg bildar ett västsvenskt kraftcentrum till nytta för hela regionen och Sverige. Städerna delar gemensamma utmaningar och har tillsammans en tredjedel av de nationellt utpekade särskilt utsatta områdena. Det är viktigt med lokalt förankrad polis med god lokalkännedom för att skapa trygghet i de större städerna, liksom på de mindre orterna och landsbygden.

Skäl för etablering i Borås

Högskolan i Borås har:

 • möjlighet att starta Polisutbildning våren 2019,
 • ett avtalsreglerat samarbete med Göteborgs universitet, vilket säkrar nödvändiga och relevanta kompetenser för genomförande av Polisprogrammet med tillhörande forskningsmiljöer,
 • professionsutbildningar med både teori och praktik av hög kvalitet. Utbildningarna granskas kontinuerligt såväl internt som externt avseende kvalitet,
 • befintliga ytor för radiosal, kriminaltekniskt laboratorium, datasalar, lärosalar, förhörsrum, omklädningsrum i anslutning till träningslokaler och garageplats för 16 bilar med tillhörande förråd,
 • tillgång till externa ytor i nära anslutning till campus (500 m) för grepphall, övningslokaler, materialförråd, körgård och träningslokaler,
 • löfte från Borås Stad avseende byggande av en skjutbana med en byggtid om 9 till 12 månader (bygglov och miljöprövning klart), Borås Stad finansierar och högskolan hyr,
 • löfte från Borås Stad om att säkerställa tillgång till tillräckligt antal studentbostäder,
 • god samverkan med Borås Stad och löften om mark- och lokalupplåtelser för att kunna starta polisutbildning och i framtiden expandera,
 • en omgivning med geografisk spridning som speglar storstad, småstad och landsbygd med olika socioekonomiska miljöer inklusive 9 särskilt utsatta områden,
 • i förhållande till befintliga utbildningsorter ett bra geografiskt läge i ett av landets största rekryteringsområden för studenter och lärare (ca 1,7 miljoner invånare) för polisutbildning och fortbildning av poliser,
 • möjlighet att utveckla vidare- och fortbildning för redan yrkesverksamma poliser som en självklar del i att bygga en stark utbildnings- och forskningsmiljö (från grundutbildning till vidareutbildning och utbildning på avancerad nivå samt forskning),
 • ett samlat campus mitt i Borås city där Polisprogrammet kommer att integreras,
 • 40-årig erfarenhet av att ge professionsutbildningar och utveckla utbildningar i samarbete med företrädare för professionerna,
 • tidigare erfarenhet av att genomföra delar av Polisprogrammet på distans och är väl förtrogen med utbildningens innehåll och förutsättningar,
 • en robust organisation med stabil ekonomi,
 • tillsammans med Polisområde Älvsborg och Hjälmareds Folkhögskola mångårig erfarenhet av att samverka kring rekrytering till polisförberedande utbildningar.