Huvudmeny

FAQ

Här har vi samlat några av de frågor som vi får kring polisutbildningen.

När kan jag börja plugga till polis i Borås?

Utbildningen börjar i Borås vårterminen 2019. Ansökan till den terminen har dock redan passerat, och de som har sökt kommer att kunna lämna önskemål om Borås som studieort.

När kan jag söka utbildningen som startar hösten 2019?

Du kan ansöka under perioden 5-30 november 2018. Information finns både på högskolans utbildningssida och på Polisens respektive Rekryteringsmyndighetens webbplatser.

Högskolans webbplats – Information om utbildningen

Polisens webbplats – Ansöka till polisutbildningen (extern länk)

Rekryteringsmyndighetens webbplats – Viktiga datum för dig som söker till polisutbildningen (extern länk)

Kan jag byta studieort till Borås? 

Vi kan inte garantera några studieortsbyten till Borås i nuläget. Vi kommer inte att kunna ta ställning till studieortsbyten förrän tidigast i slutet av december.

Någon lista över studenter som vill göra förflyttningar kommer inte heller att upprättas förrän i slutet av december, under förutsättning att det finns studieplatser över i Borås.

Har Högskolan i Borås den lärarkompetens som krävs för att utbilda poliser?

Vid högskolan finns det goda kompetenser inom ett flertal av de områden som krävs för polisutbildningen. Erfarna polislärare och akademiska lärare kommer att samverka i undervisningen. Kontakter är också etablerade och utvecklas med Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Det finns även avsiktsförklaringar tecknade med Högskolan i Skövde och forskningsinstitutet RISE som kan komma att innebära ytterligare lärarkompetens. 

Var på campus ska polisstudenterna få plats? Det behövs många specifika lokaler för polisutbildning – vad finns det för lokaler till förfogande?  

Det är olika typer av lokaler som behövs men det är viktigt att veta att alla inte behövs direkt första terminen. Diskussioner kring lokaler pågår och det finns lokaler som är lämpliga för olika aktiviteter. Polisstudenterna kommer inte i första hand utbildas i högskolans befintliga lokaler men de ska integreras på campusområdet och i Borås.