Huvudmeny

FAQ

Här har vi samlat några av de frågor som vi får kring polisutbildningen.

Jag går redan på polisutbildningen på annat lärosäte men vill byta till Borås, hur gör jag?

Kontakta studierektor eller motsvarande vid det lärosäte du går polisutbildningen. Om de godkänner din önskan om byte så kontaktar de i sin tur oss.

OBS 1:  Det är enbart i mån av plats som det kan bli aktuellt att godkänna byte. Tidigast den 21 januari vet vi om vi har fyllt våra platser eller ej och därmed om det finns möjlighet att erbjuda byte av studieort.

OBS 2:  Polisutbildningen i Borås startar med termin 1 den 21 januari 2019. Det går därför inte att under våren 2019 byta över till Borås för att fortsätta läsa termin 2, 3, 4 eller 5 eftersom det är första gången vi ger utbildningen.

Jag är intresserad av att hitta boende på vandrarhem eller dylikt under närstudieveckorna. Var hittar jag information om det?

Kontakta Borås Turistbyrå så kan de ge tips och råd: www.boras.com/sv/64403/Boras-Tourist-Center/

När registrerar jag mig på utbildningen?

Registreringen öppnar den 14 januari och stänger den 21 januari för polisprogrammet. Registreringssidan läggs upp inför 14 januari.

När skickar ni ut information inför utbildningsstarten 2019?

Välkomstbrevet med all information inför utbildningsstarten skickas ut så snart vi har fått listorna från Rekryteringsmyndigheten över vilka personer som har tackat ja till utbildningsplats i Borås. Enligt besked den 4 januari kommer listorna till oss i början på nästa vecka (v 2).

Hur tackar jag ja till min studieplats? (uppdaterad 20181219)

Det står i ditt antagningsbesked hur du ska göra. Det är till Rekryteringsmyndigheten du ska svara senast den 27 december 2018 att du tackar ja - eller nej - till din studieplats.

Vilka datum startar respektive avslutas utbildningen under termin 1?

Utbildningen startar den 21 janauri 2019 och avslutas den 7 juni 2019.

Hur ser schemat ut för termin 1 och 2?

Schemat ges i samband med uppstarten den 21 januari 2019. Generellt kan vi säga att utbildningen går på helfart vilket innebär att du behöver planera för att studierna tar 40h/v i anspråk. Man är i princip schemalagd varje dag, helt eller delvis, med utbildningsmoment - oavsett om du är campus- eller distansstudent.

Jag vill ha kursplaner och litteraturlistor för termin 1, när kan jag få dem?

Kursplaner och litteraturlistor skickas ut till alla som har tackat ja till studieplats i Borås, såväl campus som distans, i samband med att välkomstbrevet skickas ut. Välkomstbrevet skickas ut med start 28 december 2018.

Vilka terminstider gäller för polisutbildningen?

Terminerna 1-3 följer högskolans ordinarie terminstider, men termin 4 och 5 gör inte det. Terminstiderna för termin 4 och 5 är avhängiga av när Polismyndigheten förlägger aspiranttjänstgöringen. Här finner du information om terminstiderna:
https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Aktuellt/Terminstider/

Jag är antagen som distansstudent men kan inte vara med vecka 5, när det är närstudievecka. Kan jag utebli från närstudieveckan?

Nej det går tyvärr inte. Närstudieveckorna innehåller moment som du inte kan göra hemifrån utan måste ske på plats i Borås. Eftersom det bara är fem närstudieveckor per termin tappar du för mycket vad gäller färdighetsämnena för att kunna fullgöra utbildningen om du uteblir vid en av dessa veckor.

Hur mycket behöver jag befinna mig i Borås som distansstudent och vilka veckor?

Under hela utbildningen gäller att distansstudenterna behöver finnas på plats i Borås under de så kallade närstudieveckorna. Dessa omfattar fem veckor per termin, utlagt över hela terminen. I snitt innebär detta att det är en vecka i månaden som är förlagd till Borås. Termin 1 ligger närstudieveckorna under vecka 4,5,10,15 och 21.

Jag har blivit antagen till polisutbildningen på annat lärosäte men vill byta till Borås, hur gör jag?

Du måste kontakta Rekryteringsmyndigheten om du önskar byta lärosäte. Rekryteringsmyndigheten har hand om detta fram till utbildningsstarten 21 januari.

Jag har blivit antagen till polisutbildningen i Borås vårterminen 2019 men vill begära uppskov för att starta till höstterminen 2019 istället, kan jag begära uppskov och hur gör jag?

Du kan begära uppskov om det finns rimliga skäl, det kan vara exempelvis medicinska skäl. Du måste dock registrera dig för studier först och sedan ansöka om anstånd. Du ansöker om uppskov hos det lärosäte som du är antagen vid. Här finns blankett "Ansökan om anstånd att påbörja studier" samt info om hur du gör: https://www.hb.se/Student/Gor-det-sjalv/Blanketter/

Hur hittar jag bostad?

Vi har samlat information på en sida om studentbostäder, där du bland annat hittar vår bostadsportal. Här finns också andra sökvägar till en studentbostad. Läs mer om studentbostäder.

Är utbildningen spridd över ett geografiskt område?

De absolut flesta av de teoretiska och praktiska momenten är förlagda till campus eller i direkt anslutning till campus. Skjuthallen ligger dock ca 5 km från campus och nås med reguljär busstrafik. Övningar i skjuthallen sker med start i termin 2.

Finns det gym nära eller på campus för polisstudenterna?

Det finns flera gym både på och i närheten av campus som alla studenter, inklusive polisstudenterna, har möjlighet att träna på. Högskolan står dock inte för kostnader för träning utan det får man själv bekosta.

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja det är den. Du ansöker om studiemedel hos www.csn.se

Vilka kommer att undervisa på polisprogrammet?

Polislärare med gedigen yrkeserfarenhet kommer att hålla i undervisningen tillsammans med akademiska lärare med spetskompetens inom sina respektive områden från Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Det finns även avsiktsförklaringar tecknade med Högskolan i Skövde och forskningsinstitutet RISE som kan komma att innebära ytterligare lärarkompetens.