Huvudmeny

FAQ

Här har vi samlat några av de frågor som vi får kring högskolans arbete med polisutbildningen.

Varför vill Högskolan i Borås ha polisutbildning?

För Högskolan i Borås stämmer polisutbildningen väl in i vår ambition att bedriva och utveckla professionsutbildningar. Att få anordna en sådan skulle vara ett naturligt steg i högskolans utveckling och expansion. Innehållet i polisutbildningen kan dessutom kopplas till flera andra utbildningar på högskolan.

Har Högskolan i Borås den lärarkompetens som krävs för att utbilda poliser?

Vid högskolan finns det goda kompetenser inom ett flertal av de områden som krävs för polisutbildningen. Erfarna polislärare och akademiska lärare kommer att samverka i undervisningen. Kontakter är också etablerade och utvecklas med Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Var på campus ska polisstudenterna få plats? Det behövs många specifika lokaler för polisutbildning – vad finns det för lokaler till förfogande?  

Det är olika typer av lokaler som behövs men det är viktigt att veta att alla inte behövs direkt första terminen. Diskussioner kring lokaler pågår och det finns lokaler som är lämpliga för olika aktiviteter. Polisstudenterna kommer inte i första hand utbildas i högskolans befintliga lokaler men de ska integreras på campusområdet och i Borås.

Det pratas om att södra Sverige ska få polisutbildning före västra Sverige – och nu har de också fått besked om att de får ansöka? Varför är inte Västsverige med i diskussionen längre?  

Regeringen har aviserat att det är angeläget att få fler poliser i södra Sverige och att en utbildning i regionen därmed behöver skyndas på. Vi anser dock att det är lika angeläget att få starta en utbildning i Västsverige. Vi har därför valt att lämna in en intresseanmälan för att starta polisutbildning i västra Sverige samtidigt som de södra lärosätena hade sin deadline, det vill säga den 14 november.

Är det realistiskt att högskolan kan starta utbildning redan hösten 2018?

Ja, om det anses akut att starta polisutbildning redan hösten 2018 så är vi redo för det men då måste vi få besked strax efter årsskiftet. Det har pågått ett arbete en längre tid och högskolan är väl förberedd när det gäller t.ex. lokaler, kursplaner och lärarkompetens.

När kommer besked kring polisutbildningen?

Polismyndigheten ska rapportera till regeringen den 23 maj kring förutsättningarna att etablera utbildning vid ytterligare två lärosäten i Sverige. Högskolan har valt att att lämna in en intresseanmälan innan dess för att visa att det finns beredskap att starta redan hösten 2018. För att kunna starta utbildningen redan hösten 2018 behövs det dock besked strax efter årsskiftet.

Varför ska just Borås ha polisutbildning – passar inte det bättre i en större stad?

Borås är en växande stad med närhet till Göteborg. Städerna delar gemensamma utmaningar och har tillsammans en tredjedel av de nationellt utpekade särskilt utsatta områdena. Det är viktigt med lokalt förankrad polis med god lokalkännedom för att skapa trygghet i de större städerna, liksom på de mindre orterna och landsbygden. 

Platserna fylls inte på nuvarande polisutbildningar – varför ska vi då starta fler?

Borås har ett utmärkt geografiskt läge i Västra Götaland, med 1,7 miljoner invånare, vilket ger en god rekryteringsbas. I regionen finns det helt nya grupper som är intresserade av att läsa polisutbildningen men som inte har möjlighet att flytta, och som då får möjlighet att studera i Borås.

Det är också intressant att se resultatet av den utredning kring rekryteringen av studenter till polisutbildningen i Sverige som pågår. Polismyndigheten ska rapportera till regeringen kring detta den 17 november.

Läs mer

Följ det arbete som pågår kring polisutbildningen.

Fyra frågor...

Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för högskolans arbete med polisutbildningen, berättar om vad som händer nu när intresseanmälan är inlämnad och hur en polisutibldning kommer att märkas av på campus.