Huvudmeny
Ryggen på polis i förgrunden, grupp av poliser i bakgrunden

Polisutbildning

Våren 2019 har 144 studenter möjlighet att börja studera till polis i Borås. 

Hälften av de 144 studenterna kommer att studera på campus i Borås, den andra hälften på distans. Eftersom ansökan till vårens polisutbildning hade stängt innan det blev klart med polisutbildning i Borås, kommer de studenter som har sökt och kallats till prövning ha möjlighet att lämna önskemål om Borås som utbildningsort.

Vi kan inte garantera några studieortsbyten till Borås i nuläget. Vi kommer inte att kunna ta ställning till studieortsbyten förrän tidigast i slutet av december. Någon lista över studenter som vill göra förflyttningar kommer inte heller att upprättas förrän i slutet av december, under förutsättning att det finns studieplatser över i Borås.

Vill du också bli polis?

Har du funderat på att studera till polis? Ansökningsperioden för höstterminen 2019 är öppen 5-30 november 2018.

Läs mer om polisutbildningen på högskolans utbildningssida

Läs mer om polisutbildningen och hur du ansöker på polisens webbplats (extern länk)

Läs mer om ansökan på Rekryteringsmyndighetens webbplats (extern länk)