Huvudmeny

Nätverket Include

Högskolan i Borås är medlem i nätverket Include, som är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

Include arbetar för att resurssamordna och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring dessa frågor inom högre utbildning.

Nätverket har sitt säte vid Högskolan i Borås genom koordinator samt styrelseledamot och femton anmälda kontaktpersoner tvärsöver hela högskolan. Dessa kontaktpersoner deltar i nätverksträffar och konferenser samt får kontinuerlig information om vad som händer både lokalt, nationellt samt internationellt för vidare spridning i organisationen.

Kontakt

Koordinator: Lars-Gunnar Forslund

Webbsida: include.nu (extern länk)