Huvudmeny

Programmet Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Programmet Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, som vänder sig till verksamma barnskötare eller annan personal som arbetar på förskolor utan formell högskoleexamen, ger möjlighet till högskolestudier till dem som tidigare i livet inte haft möjlighet eller trott sig om att kunna läsa vidare efter gymnasiet.

Med inbyggd validering av reell och formell kompetens i programmet blir utbildningen kortare, vilket gör att studenterna kan fortsätta arbeta till en viss del samt använda sina egna arbetsplatser för vissa uppgifter.

Kontakt

Programansvarig: Annika Malm 
Studierektor: Lena Lyckeståhl