Huvudmeny

Validering

Bedömning av reell och formell kompetens för antagning och tillgodoräknande kallas ofta för validering inom högskolan.

"Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats" (Ds 2003:23).

Alla studenter på högskolor och universitet har möjlighet att ansöka om de är antagna som studenter i något program eller kurs. Ur individperspektiv kan validering förkorta studietiden och ur samhällsperspektiv används samhällets resurser på ett ekonomiskt sätt.

Om du inte uppfyller förkunskapskraven till den utbildning du vill söka till kan du bli behörig genom att samtidigt ansöka om reell kompetens eller undantag. Är du osäker på behörigheten kan du kontakta studievägledare.

Om reell kompetens för antagning