Huvudmeny

Validering för antagning

Om du inte uppfyller förkunskapskraven till den utbildning du vill söka till kan du bli behörig genom reell kompetens.

För att visa på din samlade kompetens ska du ladda upp handlingar på antagning.se som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.

Utifrån ditt underlag gör högskolan en bedömning av dina möjligheter att klara den utbildning du sökt. Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst i gymnasiet genom att visa vad du har gjort tidigare, alltså din samlade kompetens.

Här kan du läsa mer bedömning av reell kompetens/validering för antagning.