Huvudmeny

Valideringsprojekt

I regleringsbrevet för högskolorna 2016 kom ett utökat uppdrag gällande validering där högskolorna åläggs att öka omfattningen av validering med individen och samhällsnyttan i fokus. Inför 2017 fick Universitets- och högskolerådet (UHR) aviserade medel för en pilotverksamhet och har nu uppdraget att samordna valideringsverksamheten för högskolesektorn. 

UHR driver ett nationellt valideringsprojekt där specifika medel finns för perioden 2016-2018 i syfte att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens. UHR bjöd under våren 2017 in universitet och högskolor att inkomma med projektansökningar inom ramen för ovan nämnda pilotverksamhet. Pilotverksamheten är uppdelad i fyra delar, fyra delprojekt enligt:

  • Del 1: Information och IT
  • Del 2: Riktlinjer, organisation och roller
  • Del 3: samverkan mellan lärosäten
  • Del 4: Validering av utländsk utbildning utan fullständig dokumentation

30 av landets lärosäten har ansökt och beviljats medel från UHR enligt någon av ovanstående delprojekt. Vid Högskolan i Borås drivs tre olika projekt; Valideringsnätverk Väst, Validering inom ingenjörsutbildning samt Invandrarakademin 2.0.