Huvudmeny
Högskolans fasad på Sandgärdet med ett körsbärsträd i förgrunden

Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2017.

Studenter

Registrerade studenter: ca 11 000
Helårsstudenter (HST): 5 621
Helårsprestationer (HPR): 4 768
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 645

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 73 %
Andel män: 27 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 175
Utresande studenter: 220

Utbildning

Totalt antal program: 59
Totalt antal kurser: 100

Anställda

Antal anställda: 730 (varav 61 % kvinnor och 39 % män)
Antal lärare: 439 (varav 55 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 54 (varav 33 % kvinnor och 67 % män)
Antal doktorander: 93 (varav 65 % kvinnor och 35 % män)
Antal doktorsavhandlingar: 8 (7 egna)

Ekonomi

Omsättning: 670 721 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för Biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2017