Huvudmeny
Högskolans fasad på Sandgärdet med ett körsbärsträd i förgrunden

Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2018.

Studenter

Registrerade studenter: ca 11 000
Helårsstudenter (HST): 5 580
Helårsprestationer (HPR): 4 678
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 766

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 74 %
Andel män: 26 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 214
Utresande studenter: 205

Utbildning

Totalt antal program: 68
Totalt antal kurser: 95

Anställda

Antal anställda: 748 (varav 61 % kvinnor och 39 % män)
Antal lärare: 442 (varav 57 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 52 (varav 33 % kvinnor och 67 % män)
Antal doktorander: 88 (varav 65 % kvinnor och 35 % män)
Antal doktorsavhandlingar: 19 (15 egna)

Ekonomi

Omsättning: 700 160 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för Biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2018