Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Högskolans fasad på Sandgärdet med ett körsbärsträd i förgrunden

Högskolan i siffror

Aktuella siffror är hämtade från årsredovisningen för 2019.

Studenter

Registrerade studenter: ca 13 000
Helårsstudenter (HST): 5 894
Helårsprestationer (HPR): 4 858
Examina beviljade (grundnivå och avancerad nivå): 1 727

Fördelning på nivå

Grundnivå: 86 %
Avancerad nivå: 14 %

Fördelning på kön

Andel kvinnor: 73 %
Andel män: 27 %

Utbytesstudenter

Inresande studenter: 175
Utresande studenter: 156

Utbildning

Totalt antal program: 69
Totalt antal kurser: 159

Anställda

Antal anställda: 757 (varav 62 % kvinnor och 38 % män)
Antal lärare: 441 (varav 56 % disputerade)

Forskning

Antal professorer: 49 (varav 35 % kvinnor och 65 % män)
Antal doktorander: 91 (varav 65 % kvinnor och 35 % män)
Antal doktorsavhandlingar: 19 (15 egna)

Ekonomi

Omsättning: 750 580 tkr

____

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Nyckeltal för Biblioteket finns under Biblioteket i siffror.

____

Källa: Årsredovisningen 2019