Huvudmeny

HR-strategi för forskare - HRS4R

Högskolan i Borås kommer under 2019 att skriva ansökan för EU-kommissionens godkännande för implementering av "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

Ett godkännande ger rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in Research" och innebär att högskolan utvärderats och godkänts av EU-kommissionen för genomförd implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare.

Europeiska Gemenskapens Kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Du kan läsa mer om HRS4R på euraxess