Huvudmeny
Föreläsning

Högskolan som arbetsplats

Som medarbetare vid högskolan är du statligt anställd och omfattas därför av särskilda regler. Vi arbetar för allmänheten vilket innebär att vi utför vårt arbete rättssäkert och objektivt.

Vi arbetar för att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, att varje medarbetare vet på vilka grunder lönen sätts, att medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling och att alla medarbetare kan delta på lika villkor. Likaså bedriver vi ett aktivt arbete med hållbar utveckling.

Högskolan har kollektivavtal med Saco-S, OFR/S och SEKO. Både Saco-S och OFR/S har lokala fackliga föreningar på plats. Läs gärna mer om det arbete de bedriver.

Hos oss finns också möjlighet att delta i föreningsaktiviteter som anordnas av våra personalföreningar. Vi har en fritidsförening och en konstförening som årligen anordnar olika aktiviteter.

Att arbeta statligt

Vill du veta mer om att vara statligt anställd? På Arbetsgivarverkets webbplats finns mer information.

"Att arbeta statligt - viktiga arbeten och moderna villkor" (pdf)

Till Arbetsgivarverkets sida (extern länk)