Huvudmeny

Kompetensutveckling

Högskolan i Borås ska vara en attraktiv arbetsplats med bra utvecklingsmöjligheter.

Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling, både genom det interna kursutbudet och genom nationella och internationella utbyten och samarbeten. I vårt interna kursutbud finns utbildningar riktade till både undervisande, forskande och teknisk/administrativ personal. Vi har också ett samarbete med Göteborgs Universitet, vilket gör att vi kan erbjuda våra medarbetare att delta i delar av deras interna kompetensutvecklingsutbildningsutbud.

Till sidorna om kompetensutveckling på anställdwebben