Huvudmeny
Bild från föreläsning vid högskolan.

Våra värderingar

Verksamheten vid Högskolan i Borås kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet, kreativitet, bildning och flexibilitet.

Utifrån övertygelsen om kunskapens avgörande betydelse för ett väl fungerande samhälle utvecklas nära förhållanden till en rad externa aktörer. Den lärande människan har bättre förutsättningar att utveckla kritiskt tänkande och personlig integritet samt tillgodogöra sig kulturella och intellektuella referensramar, vilket bidrar till att bära upp demokratin och rättsstaten.

Av särskild vikt för akademin är yttrandefriheten, övriga grundlagsfästa individuella fri- och rättigheter, den kritiska debatten, diskussionen om mäns och kvinnors respektive villkor samt mångfaldsfrågor.