Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Information till sakkunniga

Här nedan finner du som sakkunnig information, dokument och blanketter för att kunna utföra uppdraget som sakkunnig.

Instruktioner, dokument och blanketter utom ansökningshandlingar och annons finner du  på denna sida. Ansökningshandlingar och annons finner du i rekryteringsverktyget ReachMee. Lathund med länk till verktyget finns även nedan. Inloggningsuppgifter till rekryteringsverktyget tilldelas via separat e-postmeddelande.

Dokument

Instruktioner/Guidelines for reviewers (pdf)

Anställningsordning (pdf)

Anställningsordning engelska (pdf)

Regler vid antagning som docent (pdf)

Lathund - rekryteringsystemet ReachMee (pdf)

Arvode till sakkunnig (pdf)

Utbetalning av arvode

Beroende på om du som sakkunnig är bosatt i Sverige eller utomlands finns det olika blanketter som ska fyllas i, vänligen ta del av informationen nedan.
 

Bosatt i Sverige

För utbetalning av arvode ska följande blanketter fyllas i:

Bosatt utomlands

För utbetalning av arvode ska följande blanketter fyllas i:

Samtliga dokument skickas till Högskolan i Borås, HR, 501 90 Borås, Sverige.