Information till sakkunnigaInstruktioner, dokument och blanketter utom ansökningshandlingar och annons finner du  på denna sida. Ansökningshandlingar och annons finner du i rekryteringsverktyget ReachMee. Lathund med länk till verktyget finns även nedan. Inloggningsuppgifter till rekryteringsverktyget tilldelas via separat e-postmeddelande.

Dokument

Instruktioner/Guidelines for reviewers (pdf)

Anställningsordning (pdf)

Anställningsordning engelska (pdf)

Regler vid antagning som docent (pdf)

Lathund - rekryteringsystemet ReachMee (pdf)

Arvode till sakkunnig (pdf)

Utbetalning av arvode

Beroende på om du som sakkunnig är bosatt i Sverige eller utomlands finns det olika blanketter som ska fyllas i, vänligen ta del av informationen nedan.
 

Bosatt i Sverige

För utbetalning av arvode ska följande blanketter fyllas i:

Bosatt utomlands

För utbetalning av arvode ska följande blanketter fyllas i:

Samtliga dokument skickas till Högskolan i Borås, HR, 501 90 Borås, Sverige.