Huvudmeny

Ansök om befordran och docentmeritering

Nedan följer information till dig som vill ansöka om befordran till högre befattning och till dig som är intresserad av antagning som oavlönad docent.

Befordran

Du kan söka befordran till en högre befattning som universitetslektor, biträdande professor eller professor. Du ansöker genom att ladda upp ansökningshandlingar via befordranannons. Klicka på länken "Ansök om befordran" nedan för att komma till ansökningssidan.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Försättsblad där det framgår vad du söker befordran till och i vilket ämne. Om du vill byta ämnesområde från ditt nuvarande ska detta anges och motiveras.
  • CV innehållande översiktlig sammanställning av utbildningar och arbetslivserfarenhet i kronologisk ordning 
  • Meritportfölj innehållande redogörelse för din erfarenhet av forskning, utbildning, administration etc. Använd högskolans framtagna mall för upprättande av meritportfölj.
  • Kopia på doktorsexamen.
  • Intyg på genomförd högskolepedagogisk kurs.
  • Högst sju publikationer.

Ta del av regler för rekrytering och befordran (pdf).

Vid sammanställning av ansökan ska högskolans meritportfölj användas. Meritportfölj (pdf). Vid vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan ska kontakt tas med HR.

Klicka på länken nedan för att ansöka.

Ansök om befordran

 

Docent

Du ansöker genom att ladda upp ansökningshandlingar via docentannons. Klicka på länken nedan "Ansök oavlönad docent" för att komma till ansökningssidan.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Försättsblad med följande innehåll: "Ansökan om att bli antagen som oavlönad docent i xx (ämne) vid Högskolan i Borås”. Ansökan ställs till Anställningsutskottet.
  • Meritförteckning (inklusive specifikation av pedagogisk meritering och av vetenskapliga respektive konstnärliga arbeten samt en separat kortfattad redogörelse för den sökandes vetenskapliga och/eller konstnärliga samt pedagogiska insatser (totalt ca 5-6 sidor). Meritförteckningen kan även innehålla vad den sökande i övrigt vill framhålla.
  • Utlåtande av professor vid akademin som beaktar nyttan för akademin och högskolan av att den sökande antas som oavlönad docent, samt underskrift av akademichef som ger sitt samtycke till ansökan.
  • Maximalt 10 publikationer

Ta del av reglerna för antagning som docent (pdf). 

Vid sammanställning av ansökan ska högskolans meritportfölj användas. Meritportfölj (pdf). Vid vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan ska kontakt tas med HR.

Klicka på länken nedan för att ansöka.

Ansök oavlönad docent