Huvudmeny

Rekryteringsprocess

På denna sida hittar du dokument och länkar som berör rekryteringsprocessen.

Beskrivande processer av rekryteringsarbetet vid högskolan samt styrdokument, lagar och avtal hittar du på vår anställdwebb under rekrytering av personal.

Anställningsordning

I anställningsordningen finns de regler och instruktioner som gäller vid rekrytering av personal till högskolan.

Anställningsordning för anställningar som lärare och forskare (pdf) 
Regler vid lärarrekrytering och befordran (pdf) 
Regler vid doktorandanställning (pdf)

Meritportfölj

Till hjälp för sökande till läraranställningar har FoU-nämnden vid Högskolan i Borås utformat nedanstående förslag på hur den sökande kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Meritportfölj (pdf)

Pedagogisk skicklighet

Högskolan i Borås har arbetat fram kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet.

Kriterier - pedagogisk skicklighet (pdf)

Bisysslor

Du hittar information om bisysslor på vår anställdwebb.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.